Kräv formellt undantag från euron

Att Sverige idag har en egen valuta ochSkärmavbild 2013-11-14 kl. 21.43.49 en självständig riksbank är i hög grad Centerpartiets förtjänst. Partiets ställningstagande för kronan i folkomröstningen 2003 hade stor betydelse för utgången. Därför finns det all anledning för centerpartister att med stolthet visa på hur förutseende partiet var genom ställningstagandet för tio år sedan.

Glädjande är mot denna bakgrund att Centerpartiet i förslaget till valplattform inför Europaparlamentsvalet den 25 maj nästa år slår fast att ”euron inte ska införas som valuta i Sverige”. (Valplattformen ska behandlas och antas vid partiets förtroenderåd den 22 november.)

Erfarenheterna sedan folkomröstningen visar att argumenten mot euron håller och har blivit ännu starkare.  När finanskrisen bröt ut 2008 hamnade eurozonen i en kris som den ännu inte hämtat sig från. Euron har visat sig splittra i stället för ena de europeiska länderna.  Enligt opinionsundersökningarna från SCB är över 80 procent av svenskarna idag motståndare till euron.

Till skillnad från Danmark och Storbritannien har Sverige inte något formellt undantag från det fördragsmässiga kravet på att att alla EU:s medlemsländer ska införa euron när man uppfyller villkoren. Sverige begärde vid EU-inträdet inget undantag från den gemensamma valutan utan nöjde sig med att ensidigt förklara att frågan skulle tas upp senare. Genom att hålla kronan utanför växelkurssamarbetet ERM2, vilket innebär en knytning till euron, har Sverige hittills undvikit ett formellt fördragsbrott eftersom villkoren därmed inte uppfylls.

Det finns dock tecken på att Bryssel kan komma att sätta press på Sverige att införa euron. EU:s statsbyggare brukar försöka använda kriser till att utöka sin makt och centralisera fler beslut från nationerna till unionen. Så också nu.

Vid ett tal i maj i år betecknade kommissionsordföranden José Manuel Barroso Sverige och några andra länder som ”not-yet-euro-members”. Han menade att det faktum att dessa länder ännu inte har infört euron bara är en tillfällig fördröjning. Barroso förklarade också att kommissionen inför nästa års val till Europaparlamentet kommer att föreslå fördragsändringar som ska göra EU till en mer tydlig ekonomisk och politisk union.

I detta läge är det viktigt att Sverige kräver samma fördragsmässiga undantag från euron som Danmark och Storbritannien har. Detta såväl av sakliga skäl som i respekt för folkviljan. Centerpartiet har all anledning att lyfta och aktivt driva detta krav såväl i regeringen som i valrörelsen inför Europaparlamentsvalet. Kravet bör därför skrivas in i den valplattform som förtroenderådet ska anta den 22 november. Det är en naturlig slutsats av partiets agerande när det gäller valutafrågan.

Samtidigt kan kronan grundlagsskyddas genom att den formulering som idag finns i riksbankslagen även skrivs in i Regeringsformen: ”Penningenheten i Sverige kallas krona och delas i etthundra öre.”

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *