Lägg korten på bordet i regionfrågan!

Grönbok Stoppa Stornorrland

Bilder:
1. Det föreslagna ”Stornorrland” skulle omfatta halva landet och bli Europas i särklass största region.

2. Region Jämtland Härjedalen är till ytan långt större än dagens Västra Götaland.

Tankesmedjan Framtid Jämtland Skärmavbild 2016-06-06 kl. 10.44.30har utarbetat en ”Grönbok” om förslaget till storregioner, där man kräver korten på bordet i denna oerhört viktiga framtidsfråga. Det finns många starka argument mot storregioner i allmänhet och ”Stornorrland” i synnerhet.

Nedan kan du läsa sammanfattningen av grönboken. På länken i längst upp eller i slutet på detta inlägg kan du läsa hela rapporten. Huvudförfattare är Sten Rentzhog och Nils-Bertil Nilsson.

För och emot Stornorrland och andra storregioner

SAMMANFATTNING

Trots lagstiftningens krav på att alla omständigheter ska vara utredda har varken regeringen eller Region Jämtland Härjedalen gjort något försök att undersöka konsekvenserna.

Ett litet undantag är två rapporter från regionkansliet, som anses visa följderna av att gå med eller stanna utanför Stornorrland. Men de behandlar bara regionens egna uppgifter och samarbetet kring regionsjukhuset. Konsekvenserna för näringsliv och länsutveckling diskuteras inte alls. Dess- utom snedvrids analysen genom det tvivelaktiga antagandet att nuvarande samarbete med grannlänen måste upphöra om de bildar storregion utan oss.

Regeringens och Indelningskommitténs argument för storregioner sägs vara att man vill ha:

 • Jämnstora regioner för att kunna ge likvärdig service i hela landet.
 • Regioner med större skattekraft än dagens.
 • Regioner som kan ansvara för specialistsjukvården.
 • Ökad samverkan över dagens länsgränser.
 • Samordning av regional och statlig förvaltning i gemensamma regioner.Dessutom sägs att storregioner skulle ha en starkare röst gentemot staten än de nuvarande länen. Alla dessa argument diskuteras i nästa avsnitt.
  I floden av invändningar och varningsord märks bland annat att:
 • Demokratin äventyras av ökade avstånd till beslutsfattarna.
 • De nya regionerna får vinnare och förlorare, centrum och periferi
 • Hela landet riskerar att drabbas av en förödande centralisering.
 • Klyftorna ökar, storstadsområdena vinner, glesbygdslänen förlorar.

 • Stora delar av landet osynliggörs, när länen försvinner från Sverige- kartan och ur SCB:s statistik.
 • I en snabbt föränderlig värld behövs den flexibilitet som nuvarande mindre regioner ger.
 • Det är särskilt olämpligt att lösa upp befintliga strukturer just nu, inför invandringens påfrestningar.
 • En ny indelning skulle sakna den legitimitet och folkliga förankring som finns i den historiskt framvuxna länsindelningen.Ännu allvarligare är att det är ett beslut för all framtid. En gång fattat finns ingen återvändo. Konsekvenserna blir sannolikt ännu mer omfattande än vad vi nu kan överblicka.Om Stornorrland sägs att:Skärmavbild 2016-06-21 kl. 14.59.29
 • Avstånd och bristande kommunikationer gör att regionen inte kan fungera.
 • Bristande intressegemenskap med kusten gör Jämtland Härjedalen till den stora förloraren.
 • Vi skulle bli en liten minoritet utan möjlighet att påverka.
 • Vi tvingas norrut, när våra viktigaste förbindelser går söderut.Dessutom är det många som framhåller att två viktiga förutsättningar för regionindelningen först bör utredas, dels hur sjukvårdens kostnadskris ska kunna bemästras, dels framtida ansvarsfördelning mellan stat, region
  och kommun.

Grönbok Stoppa Stornorrland

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *