Vi slapp storregionen – nu måste vi satsa på samarbete!

ÖP 27 november 2016

Bilden: Region Jämtland Härjedalen är en till ytan stor region. Att slå samman denna med hela den övriga delen av norra Sverige skulle innebära enormt avstånd geografiskt och demokratiskt. Glädjande nog blev det också stopp för detta centralistiska förslag.

Det blir inget Stornorrland. I Skärmavbild 2016-06-21 kl. 14.59.29varje fall inte under överskådlig tid. Vi är många som är glada över att vårt län inte reduceras till en perifer inlandsdel av en jätteregion som skulle omfatta mer än halva landets yta.

Jag är fortfarande förvånad över hur förespråkarna för storregion kunde lägga sig så platt för de centrala direktiven när de mycket väl visste att frågan inte var förankrad bland medborgarna.
Samtidigt hoppas jag att vi nu kan lägga denna föga konstruktiva diskussion bakom oss.

En storregion hade inte löst de stora utmaningar vi står inför. När kartritandet har lagts åt sidan bör vi koncentrera oss på att konstruktivt möta de problem som måste lösas.
Kanske är det läge att följa uppmaningen från Centerpartiets distriktsstämma förra året. Ombuden, församlade i Käloms bygdegård, slog då fast att det är ”dags för samarbete över partigränserna i länet”.

Jämtland Härjedalen är redan en region, vilket kom bort i storregiondiskussionen. Nu gäller det att gå vidare med att stärka regionen beslutsmässigt och ekonomiskt. Utgångsläget är inte så illa som det ibland låter. Vi befinner oss i centrum, mitt på Skandinaviska halvön.

Här finns gott om plats och en god livsmiljö. Här finns många duktiga entreprenörer som skapar jobb och utveckling.
Här kan ett miljövänligt jordbruk utvecklas. Här finns mer skog än i hela Norge, en resurs som kan förädlas långt mer än idag.
Här finns en besöksnäring som står i början på en spännande utveckling; VM-året 2019 kan bli det verkliga lyftet.

Vi behöver utveckla och stärka samverkan med omgivande län och regioner när det gäller vård och regional utveckling.
Jämtland Härjedalen har genom tiderna varit en mot omvärlden öppen region – och ska naturligtvis så förbli. En stor framtidspotential finns i samarbete med grannarna i väster, Tröndelag.

Hur ska då regionen och kommunerna klara de ekonomiska utmaningarna? Inspiration finns att hämta i väster. Som Steinkjers ordförande Björn Arild Gram konstaterar i veckans utgåva av tidskriften Fokus, för man i Norge ”en mycket mer aktiv politik än Sverige för att motverka centraliseringen”.
Inget hindrar att viktiga delar av norsk distriktspolitik överförs till vår sida av gränsen. Det är politisk vilja som krävs.

Länets riksdagsledamöter skulle kunna ta gemensamma initiativ och agera i riksdagen och gentemot regeringen på följande områden:
• Se till att en rättmätig del av vattenkraftens och skogens värden stannar i de kommuner och regioner där produktionen sker. Beskattningen ska ske lokalt och regionalt.
• Differentiera arbetsgivaravgifterna geografiskt för att ge likvärdiga konkurrensförutsättningar i hela landet.
• Skriv av studielånen för de som bosätter sig i glesbefolkade regioner.
• Omlokalisera statlig verksamhet från Stockholm till övriga landet.
Låt oss göra 2017 till ett samarbetets år. För länets skull!

Håkan Larsson (C)
ordförande C i Krokoms kommun

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *