Nordens tid är nu!

Östersunds-Posten

Länstidningen

”Nordens tid er nå” är Dagfinn nordenHøybråtens paroll. Generalsekreteraren i Nordiska ministerrådet har rätt, förutsättningarna för att lyfta Norden som samarbetsprojekt är bättre än på länge. Dessutom viktigt i ett läge då framtiden ter sig osäker. Vad USA:s nye president kommer att hitta på kan vi ännu bara spekulera om. Att EU befinner sig i en allt djupare kris sprider också osäkerhet.

På tröskeln till 2017 kan vi dock vara ganska säkra på att ett starkare Norden skulle medverka till ökad stabilitet inte bara i norra Europa utan även globalt. Tillsammans kan länderna spela en större roll än var för sig.

”Målet er at Norden skal vaere verdens mest integrerte region”, skriver generalsekreterare Høybråten. Men ska regeringarna ta ansvar för att göra verklighet av visionen krävs även att den folkliga opinionen mobiliseras.

Det finns en gemensam identitet som baserar sig på en lång gemensam historia och över 150 år av folklig nordism. ”Skandinavismen” i mitten av 1800-talet var startsignalen. Hade man då lyckats ena Norden som Tyskland och Italien gjorde vid samma tid skulle läget varit annorlunda. Vi har ändå en god grund att utgå ifrån.

Efter andra världskrigets slut lyftes ”Nordens Förenade Stater” fram med stort engagemang. När idén om en försvarsunion föll gick de mer långtgående planerna emellertid i stå. Under 1950-talet hände ändå mycket. Nordiska rådet grundades och snart hade vi såväl en nordisk passunion som en gemensam nordisk arbetsmarknad. Viktiga reformer av stort värde även idag. När en gemensam ekonomisk organisation, Nordek, kom på tal blev det emellertid stopp. Det nordiska samarbetet började gå på tomgång. Det blev inte bättre när länderna valde olika relationer till EU.

I takt med att kriserna inom EU förvärras har Norden emellertid åter lyfts fram. Gunnar Wetterbergs vision om ”Förbundsstaten Norden” blev ett genombrott för den nya nordismen. På 17 maj (!) förra året (2016) föreslog hotellmagnaten Petter Stordalen att Norge, Sverige och Danmark ska slås samman. Han har knappast något emot att även Finland och Island ingår. Ett samlat Norden blir en av världens tio-tolv starkaste ekonomier och en självklar medlem i G20. Det ekonomiska och politiska inflytandet globalt skulle kraftigt öka.

Jag hoppas att 2017 blir ett år då Norden tar nya steg framåt. Fortfarande finns många gränshinder att avveckla. Skatteregler och lagar behöver samordnas för att underlätta arbete över gränserna, inte minst mellan Jämtland och Tröndelag. Förslagen om nordiskt medborgarskap och personnummer som gäller i hela Norden är intressanta.

Ett nära försvarspolitiskt samarbete, främst mellan Sverige och Finland, är på gång. När Schengen inte fungerar bör Norden införa gemensamma yttre gränskontroller för att försvara passunionen. Bara för att ta några exempel.

Nordens tid är nu. Låt 2017 bli ett år då Norden tar nya steg mot att bli ”världens mest integrerade region”!.

 

Håkan Larsson, Rödön

Centerpartiet i Krokoms kommun

 

 

 

 

 

 

 

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *