Regeringen spårar ur i blind kärnkraftstro

Länstidningen 8 november 2023
Hudiksvalls tidning 9 november 2023
Jämtlands tidning 9 november 2023
Östersunds-Posten 10 november 2023
Tidöregeringen vill se ett ”snabbspår” för ny kärnkraft. Det förklarade energiminister Ebba Busch och klimatminister Romina Pourmokhtari när man nyligen tillsatte en utredning för att ta reda på hur detta ska gå till. Att ifrågasätta om kärnkraft är en hållbar lösning för framtiden finns uppenbarligen inte på kartan. Regeringen sitter fast i blind kärnkraftstro.

I verkligheten är mer kärnkraft en dålig lösning. Tar man hänsyn till kärnbränslekedjan från uranbrytning till slutförvaring av det radioaktiva avfallet finns alla risker och problem kvar. Sanningen är att kärnkraft varken är förnybar, fossilfri eller en grön energikälla.

I början av 1970-talet lyfte professorn och nobelpristagaren Hannes Alfvén fram kärnkraftens risker. Från att ha varit entusiastisk förespråkare för atomkraft, som det hette då, blev han under sina studier allt mer kritisk. Alvén pekade särskilt på risken för kärnvapenspridning. Han betecknade kärnkraft och kärnvapen som ”siamesiska tvillingar”.

Bild: Under 1970-talet genomförde centerrörelsen flera omfattande studiekampanjer om kärnkraft. Resultatet blev en mycket stark opinion mot kärnkraft. Bland annat genomfördes namninsamling, Budkaveln går. Här ser vi CUF-ordföranden Anders Ljunggren, centerordföranden Thorbjörn Fälldin och CKF-ordföranden Anna Lisa Nilsson.

Efter Hannes Alfvéns tal på centerstämman i Luleå 1973 växte kärnkraftsmotståndet i hela samhället. Men insikten kom inte automatiskt. Informationskampanjer med tusentals möten och studiecirklar genomfördes. Samtliga tre linjer i folkomröstningen 1980 förespråkade faktiskt en avveckling av kärnkraften.

Idag låter det annorlunda. Partierna i regeringsunderlaget försöker ge intryck av att mer kärnkraft, fler reaktorer, är nödvändiga för att klara energiutmaningarna. Även de mer kärnkraftskritiska partierna i oppositionen verkar darra på manschetten och håller öppet för fler reaktorer. Vi behöver uppenbarligen även idag studiecirklar för mer kunskap.

I verkligheten har vi bättre förutsättningar än tidigare att bygga ett helt förnybart energisystem – och då bör man inte satsa stora resurser på nya reaktorer. Den internationellt uppmärksammade experten, professor Mark Z Jacobson vid Stanforduniversitetet, gav tidigare i år ut boken ”No Miracles Needed, how Today´s technology can save our climate and clean our air” (Cambridge university press), där han övertygande visar att mer kärnkraft inte är någon bra lösning.

Jacobson konstaterar exempelvis att de klimatskadliga utsläppen från kärnkraft är mellan nio och 37 gånger större än från vindkraft. Att enbart utgå från själva produktionen av el och beteckna kärnkraft som ”fossilfri” är att blunda för helheten. Man måste ta hänsyn till hela kärnbränslekedjan. Det går faktiskt inte att vara ”teknikneutral”; man måste väga in de olika energislagens för- och nackdelar.

Kärnkraft är en dyr energikälla, särskilt om nya reaktorer ska byggas. Det räcker med att konstatera att de senast byggda reaktorerna i Europa, Olkiluoto 3 i Finland, Flamanville 3 i Frankrike och Hinkley Point G i Storbritannien inte bara har blivit kraftigt försenade utan även långt dyrare än planerat. Inga kraftbolag kommer att satsa på nya reaktorer utan stora subventioner från skattebetalarna.

En annan professor, Tomas Kåberger vid Chalmers, konstaterar i ett inlägg i Fokus att Sverige klarar sig utan ny kärnkraft. Det handlar i stället om att satsa offensivt på förnybar energi, allt emellan effektivisering av existerande vattenkraft till solenergi och havsbaserad vindkraft. Samtidigt gäller det att prioritera hushållning, bättre elnät och utnyttja de snabbt växande möjligheterna att lagra energi. Inga mirakler krävs.

Utmaningen är att stå emot regeringens ensidiga kärnkraftstro och öppna ögonen för bättre och snabbare spår till framtiden.

Sven Bergström Trolin, Forsa
Tom Silverklo, Frösön
Håkan Larsson, Rödön
centerpartister sedan länge engagerade i energifrågor

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *