Inga starka skäl att byta kronan mot euron

Östersunds-Posten 5 november 2023
I september 2003 röstade svenska folket om krona eller euro. En klar majoritet, 55,9 procent, tog ställning för att behålla kronan. Beslutet togs efter en omfattande och bred diskussion och valdeltagandet var högt, 82,6 procent.

Sedan folkomröstningen har opinionen för att behålla den egna valutan varit ännu starkare. På senare tid har dock en del euroförespråkare höjt sina röster. Man hänvisar till att kronans värde i förhållande till euro och dollar har sjunkit efter pandemin. En tillfällig kronförsvagning är dock inte något hållbart skäl att byta valuta.

Två decennier efter folkomröstningen kan vi konstatera att Sverige har haft en bättre ekonomisk utveckling än om vi skulle ha haft euro som valuta. Sverige har idag starka offentliga finanser. Den reala inkomstnivån har, enligt OECD, ökat med 48 procent sedan 1998. Av euroländerna har Finland haft den högsta tillväxten med 36 procent. (Bortsett från specialfallet Irland som agerar som skatteparadis för multinationella företag.)

Genom att behålla kronan har Sverige kunnat hantera kriser bättre än eurozonen. Det visar inte minst erfarenheterna från eurokrisen 2007-2010, då nedgången i Sverige var mindre och återhämtningen gick snabbare. Som Yngve Sunesson nyligen konstaterade i Skånska Dagbladet är argumenten mot att överge kronan för euron lika starka som för 20 år sedan.

Förre finansministern Anders Borg hör till dem som har ändrat uppfattning sedan folkomröstningen. Idag ser han ingen anledning att byta till euron, tvärtom. I SVT:s Ekonomibyrån konstaterade Borg att det dessutom har tillkommit en dimension, bankunionen. Eurolandet Finland har bidragit med motsvarande 100 miljarder kronor i lån till euroländerna. För Sverige skulle det ha handlat om 200 miljarder om vårt land ingått i bankunionen.

Anders Borg varnade även för en kommande kris i det italienska banksystemet, en inte omöjligt utveckling. Då skulle det för Sverige kunna handla om att bidra med kanske 2000 miljarder kronor.

I samma program gratulerade Björn Wahlroos, Nordeas finländske tidigare ordförande, Sverige till att ha gjort rätt vägval. Även om svenskar kan reta sig på dyrare utlandsresor ska de vara glada för att kronan har räddat ”massa jobb”, menade Wahlroos.

Intressant är att den norska och svenska kronan för närvarande är nästan exakt lika mycket värda. Båda valutorna har sjunkit ungefär lika mycket jämfört med euro och dollar. Detta trots att Norge har en av världens starkaste ekonomier. Även om ingen vet säkert är jag för min del är jag övertygad om att båda kronorna kan stärkas framöver.

Tillsammans har de nordiska länderna en mycket stark ekonomi, större än Rysslands. Det är långt viktigare att de nordiska länderna stärker sitt samarbete på olika samhällsområden, inte minst ekonomin, än att Sverige överlämnar makten över valutan till ECB i Frankfurt. Kanske det är läge att börja diskutera en gemensam nordisk valuta som Gunnar Wetterberg har föreslagit.

Ett starkt Norden är bra för oss själva, för Europa och världen i övrigt!

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *