Kärnkraft – varken grön, förnybar eller fossilfri

Östersunds-Posten 28 juni 2023
Länstidningen 2 juli 2023
Regeringen argumenterar i sin kärnkraftsvurm, ivrigt påhejade av Sverigedemokraterna, för att Sverige ska byta ut målet om ett förnybart mot ett ”fossilfritt” energisystem. Tanken är förstås att kärnkraften ska få en nyckelroll i den gröna energiomställningen. Kampanjen är så framgångsrik att många verkar ha accepterat fossilfriheten som en sanning.

Att påstå att kärnkraften är fossilfri, ibland till och med ”100 procent fossilfri”, är emellertid ett påstående utan grund. Själva elproduktionen är fossilfri, men tar man hänsyn till hela livscykelperspektivet – och det bör man självfallet göra – stämmer det inte att kärnkraft är fossilfri. De övriga delarna i kärnbränslekedjan – uranbrytning, anrikning, reaktorbygge liksom efterföljande hantering, rivning och avfallshantering – innebär avsevärda utsläpp av koldioxid.

Varje energislag bör ses ut ett livscykelperspektiv. Inte heller förnybar energi är helt koldioxidfri om man tar hänsyn till alla kringaktiviteter. Men varken vind, sol eller vatten kommer i närheten av kärnkraftens koldixidutsläpp – och är dessutom avsevärt billigare än ny kärnkraft.
Bild: Uppenbarligen behövs mer opinionsbildning om vilka risker kärnkraft innebär. Här en affisch från en Barsebäcksmarsch på 1980-talet.

För mer än tio år sedan konstaterade Konsumentverket att Eons marknadsföring om ”koldioxidfri kärnkraft” var vilseförande. ”Tittar man på hela livscykeln för kärnkraft är det uppenbart att den inte är koldioxidfri och därför är termen olämplig i reklamsammanhang”, konstaterade verkets jurist när Eon fälldes. Företaget accepterade utslaget och slutade med det falska påståendet om koldioxidfri kärnkraft.

Snart började emellertid såväl kraftbolag som politiska företrädare att hävda att kärnkraft är ”fossilfri”, vilket i grunden är samma sak som ”koldioxidfri”. En marknadsföring som också bör avfärdas som falsk och vilseledande.

Stanforduniversitetet i Kalifornien gjorde redan 2009 en omfattande, oberoende vetenskaplig studie som visade att kärnkraft släpper ut många gånger mer koldioxid under sin livscykel än förnybar energi. Även andra utredningar visar liknande resultat. Ändå hävdar alltså såväl kraftbolag som kärnkraftspositiva politiker ständigt att kärnkraft skulle vara ”fossilfri”. Är det inte dags att öppna ögonen och avslöja detta lurendrejeri?

När Kristerssonregeringen driver igenom det förändrade målet för det svenska energisystemet är det dags att vakna. Att öppna för uranbrytning är bara en av konsekvenserna. Kärnkraftens risker och problem är inte lösta.

Ska de som vill satsa enorma summor på nya reaktorer kunna fortsätta att påstå att kärnkraft är en klimatvänlig och fossilfri energikälla? Jag hoppas att så inte är fallet. Faktum är att kärnkraft varken är grön, förnybar eller fossilfri.

Håkan Larsson, Krokom
tidigare riksdagsledamot (c)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *