Blockpolitikens tid är över!

I Sverige har vi flerpartisystem sedan demokratins införande. Ändå har politik och media under senare decennier agerat som om vi hade ett tvåpartisystem. Ungefär som i Storbritannien och USA. I stället för att diskutera de olika partiernas politik har mycket i valrörelserna handlat om block mot block.

Kanske vi äntligen kan se ett slutet på detta tvåblockstänkande – och detta i varje fall delvis beroende på att Centerpartiet nu tydligt markerar sin traditionella självständiga och strategiska mittenposition. Det är från den positionen Bondeförbundet/Centerpartiet många gånger har kunnat påverka politiken och ta ansvar, vare sig det handlar om samarbete åt vänster eller åt höger. Sakfrågorna har fått avgöra.

Själva namnet Centerpartiet visar var i politiken partiet hör hemma, i centrum. Dessutom finns andra dimensioner i politiken, inte minst mellan centralism och decentralism. Miljöansvar, frihet och trygghet är andra ledord för partiets mittenposition. Med denna utgångspunkt kan Centerpartiet betecknas som ett ekohumanistiskt eller, som man numera markerar, ett socialliberalt parti.

Annie Lööf markerar att Centerpartiet kommer att gå till val på sin egen politik och inte kompromissa med andra innan väljarna har sagt sitt. När väljarna har gett sitt besked är partiet utifrån sin mittenposition berett att förhandla med såväl Socialdemokraterna som Moderaterna. Det är valresultatet och sakfrågorna som avgör vilket samarbete som är möjligt. Ingen förutbestämd blockmur ska gå rakt igenom mitten av väljarkåren.

Ungefär så fungerar det i de flesta jämförbara länder. Det gäller våra grannländer Danmark, Norge och Finland, men även exempelvis Nederländerna. Partierna går till val på sina program för att få ett så starkt stöd som möjligt. Utifrån valresultatet förhandlar man fram en regering.

En av Bondeförbundets valbroschyrer 1956.

Under senare val har valrörelserna i Sverige till stor del stått mellan två förutbestämda block. Vi får hoppas att partierna i valet nästa år – 2022 – i högre grad än tidigare går till val på den egna politiken och att väljarna får en god grund för sina ställningstaganden.

Tiden fram till valet i september nästa år blir både intressant och spännande. Läget är ganska osäkert i det politiska landskap vi numera lever i. Sverige och omvärlden kommer förmodligen att se ganska annorlunda när pandemikrisen har ebbat ut. Det gäller även politiskt. Tvåblockspolitikens tid är över!

 

 

 

 

Ett svar på ”Blockpolitikens tid är över!

  1. – Finland har i sjalva verket mer erfarenhet av att gora kompromisser. Antti Rinne ar en skicklig forhandlare, jag kanner honom sedan den fackliga tiden. – Inom blockpolitiken finns bara tva alternativ som sinsemellan ar motstridiga. Det tycker jag ar obegavat i ett parlament med atta partier.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *