Moderaterna hindrar regionbildning

Av allt att döma blir det ingen ny Region Mittsverige. Ansvaret för att ansträngningarna avbryts ligger hos Moderaterna. De vill uppenbarligen inte decentralisera makt från staten och på så sätt skapa starkare regioner. Detta trots att även Fredrik Reinfeldt för några år sedan ställde upp, tillsammans med Alliansens övriga partiledare, för att genomföra en regionalisering av Sverige.

Först ställde sig Moderaterna i Jämtlands län på åskådarplats. Det luktade populism lång väg. Idag har så Moderaterna i Västernorrland, som leder landstinget hos grannarna i öster, avbrutit sitt deltagande i arbetet för att skapa en Mittsverigeregion. Oförskämt nog försöker de skylla sitt avhopp på att Jämtlands läns landsting ville ha klara och tydliga förutsättningar för regionbildningen. Därför finns inte längre någon grund för att skapa en region med Jämtlands län och Västernorrlands län till 2015.

Jag ser positivt på en regionalisering av Sverige. Det handlar om att stärka regionernas makt över utvecklingsfrågorna, infrastrukturen, kulturen med flera viktiga områden.Det handlar om decentralisering av makt. Centerpartister som Johannes Antonsson och Karl Boo arbetade intensivt för att stärka länen/regionerna redan för mer än ett halvsekel sedan. Länsdemokrati blev ett viktigt politiskt mål. Så småningom anslöt sig övriga partier till detta synsätt. De som varit mest halvhjärtade har varit högern/moderaterna. Idag har vi fått ytterligare ett exempel på detta.

Det finns en stor utvecklingspotential i ett närmare öst- västsamarbete i Mittskandinavien. Makthavarna i Stockholm och Oslo har ensidigt tänkt och agerat i nord- syd ända sedan unionsupplösningen 1905. Därför finns goda möjligheter att stärka samarbetet från kust til kyst. I ett sådant perspektiv vore en Region Mittsverige som utvecklar ett nära samarbete med Tröndelag en viktig kraft. Jag tror, tvärtemot de krafter som har varit rädda för ett närmare samarbete med kusten, att en sådan region skulle kunna stärka Jämtland och Härjedalen. Att Reinhold Hellgren i Sundsvall (med jämtländska rötter) är besviken över att allt arbete i regionfrågan som lagts ned de senaste åren inte ger resultat är förståeligt.

När Moderaterna nu har hindrat förverkligandet av en Region Mittsverige från 2015 kan det vara värdefullt att pröva en ansökan om att bilda en Region Jämtland. Centerpartiet i Jämtlands län har därför i kväll inbjudit övriga partier i länet att pröva möjligheten för att utarbeta en sådan ansökan. Jag befarar dock att Moderaterna inte heller är intresserade av en sådan lösning och att förutsättningarna för att en region av det här slaget skulle godkännas av regeringen är minimala. Hursomhelst vore det en viktig markering för att visa att vi önskar att makt överförs från staten närmare medborgarna till regionerna.

Arbetet på att utveckla Regionförbundet Jämtland blir hursomhelst viktigt framöver. Det gäller att ge länet så goda utvecklingsmöjligheter som möjligt även om regionbildningen skjuts framåt i tiden. Jag är övertygad om att det trots allt finns en stor potential i ett närmare samarbete såväl åt öster mot Västernorrland och Sundsvall som mot Tröndelag och Trondheim i väster.

Ett svar på ”Moderaterna hindrar regionbildning

  1. SLAVHANDEL.
    I industrialismens barndom var människor anställda under slavliknande förhållanden. Fackföreningsrörelsen låste upp det förhållandet. Nu har kapitalets förvaltare tagit över rollen som slavdrivare, både nationellt och intenationellt. Moteld av kraftfullaste slag krävs.
    Invandrare blir den lokala marknadens slavar när bostäder och arbete saknas. Alternativet borde vara enkelt. Kan vi inte som nation bistå flyktingars förväntningar och till ett normalt civiliserat liv, ja då borde vi stoppa inflyttningen och segregationen. Slavhandel är kriminellt.
    OCH, säg mig, vilka politiska/komersiella krafter ser till att kärnkraften är ”gammal och behäftad med fel” just när kylan kan kväsa meningsmotståndarna till kärnkraft.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *