Fördjupat samarbete i Nordens Gröna Bälte

”Den 7 juli 2015 återupprättas unionen mellan brödrafolken.”

Efter tre dagar i Tröndelag sitter jag nu på Mittnabotåget på väg hem till Jämtland. Det är alltid stimulerande att besöka grannarna i väster – och för varje gång blir jag allt mer övertygad om att gränsen vid Storlien är ett onödigt hinder för närmare samarbete.

Historien har genom seklerna spelat regionen många spratt. Freden i Brömsebro 1645 innebar att östtrönderna i Jämtland skiljdes från fränderna i väster genom en ny nationsgräns. Även om Jämtlandsbönderna fortsatte med sina handelsresor till Levanger och Trondheim krånglade gränsen till det.

Unionen mellan Sverige och Norge från 1814 underlättade kontakterna. I slutet av 1800-talet kom influenser och kapital in västerifrån i Jämtland. Genom järnvägen till Trondheim som stod färdig 1882 blev det lättare för jämtarna att resa till trönderhuvudstaden.

Upplösningen av unionen 1905 drabbade förmodligen Jämtlands län mer än någon annan del av Sverige. När centralmakten i Stockholm, liksom i Oslo, ensidigt tänkte nord- syd hamnade Jämtland vid sidan. Detta trots den centrala positionen mitt på Skandinaviska halvön.

Inför folkomröstningarna om EU-medlemskap 1994 var vi många som såg ett nära nordiskt samarbete som ett bättre alternativ än att bli en del av Brysselunionen. När Sverige och Norge valde olika relationer till EU var vi många som befarade att samarbetet i Norden – och då inte minst mellan Tröndelag och Jämtland/Härjedalen – skulle stå tillbaka under överskådlig tid. Så var det också till en början.

Nyhetsförmedling Över Gränsen

Nu våras det emellertid åter för det nordiska samarbetet. När eurozonens kris fördjupas inser allt fler fördelarna med ett samlat Norden. Till och med Sveriges statsminister inbjuder sina kollegor i norra Europa till överläggningar. För några år sedan skulle sådana initiativ knappast varit aktuella.

Under mitt besök i Trondheim de senaste dagarna har jag först, tillsammans med projektledaren Ann-Louise Rönestål-Ek, besökt NRK och Adresseavisen för att resonera om interregprojektet Nyhetsförmedling och information Över Gränsen. Vi har gått igenom planerna för det utbyte av journalister och andra medarbetare mellan redaktionerna på båda sidor av gränsen som inom kort drar igång. Tillsammans med de journalistkonferenser som också planeras kommer det här projektet att skapa ett gränsöverskridande nätverk som underlättar nyhetsutbytet. Jag måste säga att besöken hos Sigrid Gjellan med flera hos NRK och Stein Arne Saether på Adressa var mycket positiva och jag är övertygad om att projektet på sikt kommer att medverka till att läsare och lyssnare/tittare kommer att få veta mer om vad som händer hos grannarna på andra sidan gränsen än vad som är fallet idag.

Gröna centervänner

När jag ändå var på plats i Trondheim stannade jag kvar för att som representant för Centerpartiet i Jämtlands län gästa Fylkesårsmötet med Senterpartiet i Sör-Tröndelag. Det ångrar jag inte en sekund. Hos systerpartiet i väster känner man sig hemma. Att partierna har samma gröna folkrörelserötter är uppenbart. Samtidigt är det mycket stimulerande för en svensk centerpartist att ta del av det tydliga gröna och decentralistiska budskap som man får ta del av. Stortingsledamoten Erling Sande från Sogn och Fjordane var en ny positiv bekantskap för mig. Han underströk särskilt vikten av en kraftfull klimatpolitik – och på det området har Senterpartiet understrukit skogens roll för att minska CO2-utsläppen. Sande lyfte också fram vikten av att utveckla hela landet genom att behålla vattenkraften i samhällelig ägo, geografiskt differentierade arbetsgivaravgifter och införandet av gröna certifikat. Det var en fröjd att höra honom.

Stimulerande var också olje- och energiministern Ola Borten Moe, som debatterade ”samhälle och miljö” med Lars Haltbrekken från Naturvärnsförbundet och Snorre Valen från SV. Jag hade förväntat mig en hårdare debatt, men motsättningarna var inte så uppenbara som de framställts i media. Norge kommer att använda sina fossila bränslen – olja och gas – på ett ansvarsfullt sätt och samtidigt satsa massivt på förnybar energi från vind, bioenergi och ytterligare vattenkraft, främst småkraft.

Min egen slutsats av diskussionen är att Sverige och Norge bör vidare med att samordna energipolitiken även efter att länderna har infört ett gemensamt system för gröna elcertifikat. Genom samarbete på den skandinaviska halvön kan alla planer på ny kärnkraft avfärdas inte bara som riskabla utan också som onödiga.

Meråkerbanen rustas

I flera inlägg vid fylkesårsmötet generaldebatt lyftes vikten av närmaste öst- västsamarbete mellan Tröndelag och Jämtland. Att Meråkerbanen inte har rustats och elektrifierats är ”en skam för Norge” framhöll en talare, och jag är beredd att instämma på den punkten.

Nu tyder emellertid en hel del på att det äntligen kommer att hända saker när det gäller Meråkerbanen. Fylkeskommunerna i Sör-  och Nord-Tröndelag är beredda att förskottera en upprustning/elektrifiering om de får garantier för att stortinget kommer att anslå medlen. Tillsammans med Regionförbundet i Jämtlands län har fylkeskommunerna bildat en förening med uppgift att förbereda upprustningen, vilket lovar gott.

–       Den 7 juli 2015 ska nya eltåg gå mellan Trondheim och Östersund, hoppades Arne Braut, som är vice ordförande i fylkeskommunen och aktiv samarbetsplanerna i Mittnorden.

Dagen då eltågen ska börja gå på Meråkerbanen är vald med omsorg, det är den 7 juli 2015 exakt 110 år sedan unionen mellan Norge och Sverige upplöstes. Denna dag – 7 juli 2015 – återupprättas unionen mellan brödrafolken – och förhoppningsvis mer än symboliskt…

–       Men då kommer den upprustade järnvägen att symboliskt visa att vi åter binder samman våra länder, säger Arne Braut och det finns all anledning att hoppas att han får rätt.

En bra, bekväm och miljövänlig järnvägsförbindelse från Jämtland och norra Skandinavien ut till Trondheimsfjorden kommer att få stor betydelse. Särskilt om ett logistikcentrum byggs i närheten av Stjördal. Då kan järnväg, väg, sjötransporter och flyg samordnas på ett utmärkt sätt. Potentialen är mycket stor, för såväl varor som persontransporter.

När jag snart passerar gränsen mellan Tröndelag och Jämtland är jag förtröstansfull. Förutsättningarna för att öst- västsamarbetet i Nordens Gröna Bälte ska förbättras och utvecklas är bättre än på mycket länge. Låt oss ta vara på de möjligheter som ett fördjupat samarbete innebär!

Ett svar på ”Fördjupat samarbete i Nordens Gröna Bälte

  1. Var bra. Du är en viktig pionjär för samarbetet mellan Jämtland och Trøndelag. Vi är många som tycker det är bra, men som inte bidrar så mycket.

    Du och andra som jobbar praktiskt med detta är otroligt viktiga för att olika projekt skall bli realiserade.

    Stå på!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *