Medborgarkunskap: Folket skulle ta tillbaka historien

(Bilder: Omslaget på ”Medborgarkunskap” som spreds i stor upplaga. Nedan: Värner Rydén)

I en låda hittade jag häromdagenMedborgarkunskap en intressant skrift; ”Medborgarkunskap” från 1925. Författaren är Värner Rydén, ledande socialdemokrat som stod nära Hjalmar Branting under förra seklets första decennier. Han var bland annat under ett par år landets ecklesiastikminister (utbildningsminister) och genomförde då avskaffandet av Luthers lilla katekes som obligatorisk läsning i folkskolan.

Att avskaffa katekesen gillades naturligtvis inte av alla. En ramsa spreds i riket: ”Rydén, den röda räven, han tog vår katekes. Bibeln tar han även, om tillfälle blott ges.” Men Värner Rydén ville uppenbarligen rehabilitera sig med en egen uppfostringsskrift och författade boken ”Medborgarkunskap” för fortsättningsskolan, vars första upplaga utkom 1923. Det blev en bestseller som spreds i stora upplagor. (Medborgarkunskap ingick från början i historieämnet, men gick på 1950-talet upp i ämnet Samhällskunskap.)

Det är alltså ett exemplar av denna bok jag har hittat i mina gömmor. Jag började förstås bläddra i skriften och blev intresserad. Uppenbarligen var det Värner Rydéns syfte att sprida kunskap om historien och hur det svenska samhället fungerar – och det var utifrån en för tiden typisk nationalistisk utgångspunkt. Han såg svenskarna som ett mycket homogent folk och ville att ”folket skulle ta tillbaka historien” från överklassen. Man kan säga att Rydén genom ”Medborgarkunskap” idémässigt beredde vägen för folkhemmet de kommande decennierna.

Vad står det då i denna tunna, men innehållsrika, bok? Här kommer några citat, som nog ger en bra bild av stämningen i landet för snart ett sekel sedan:

Svenskarna tillhöra den germanska grenen av den ariska folkstammen.

Säkert är under alla förhållandenatt den germanska folktypen med dess resliga växt, dess ljusa hår, dess breda, höga panna och dess blå eller grå ögon ingenstädes förekommer renare än i de nordiska länder, som efter Skåne (Scania) fått det gemensamma namnet Skandinavien.

Sveriges rike är det äldsta nu bestående i Europa.

Sverige har alltid varit ett självständigt land.

Svenskarna ha en starkt utpräglad rättskänsla.

 Det svenska kynnet har en tydlig prägel av humanitet.

Allt kunde dock inte vara perfekt ensVärner Rydén i Sverige. Rydén förklarade därför att:

Vi svenskar ha svårt att unna varandra en framgång.

Avunden förbittrar samlevnaden och länder oss alla till stor skada.

Ett annat bedrövligt drag i det svenska folkkynnet är råheten. Oftast framträder denna råhet i samband med spritmissbruket.

Sammanfattningsvis förklarade Värner Rydén att:

Vårt nuvarande svenska samhälle ha framvuxit väsentligen som en frukt av våra förfäders strävanden och omsorger genom tiderna.

Värner Rydén ville med sin beskrivning av historia och folk göra den svenska ungdomen stolt. Det medverkade säkert boken också till i många fall, men de som inte föll inom de homogena ramarna kan säkert ha känt sig utanför. Medborgarkunskap gav också en innehållsrik genomgång av hur det svenska samhället fungerar demokratiskt och lagmässigt.

Under mellankrigstiden omfattades Rydéns beskrivning av Sverige och svenskarna förmodligen av en stor majoritet. Landets befolkning, såväl fattiga som rika, skulle känna gemenskap och tillsammans bygga det nya samhället. Det fanns dock kritiker. Herbert Tingsten betecknade för sin del Medborgarkunskap som ”den mest extremt och systematiskt genomförda nationalistiska insatsen i senare svensk skolhistoria”…”en handbok, som ifråga om nationell självhävdelse och självbelåtenhet söker sin like.”

Idag skulle sannolikt de flesta instämma i Tingstens kritik av Rydéns uppfostrande alster i bokform. Klart är hursomhelst att Medborgarkunskap påverkade en hel generation svenskar. Det kan vara nyttigt att fundera över när snart ett århundrade har gått sedan boken skrevs. Måhända skulle en variant av ”Medborgarkunskap” behövas även idag, men då skulle formuleringarna naturligtvis se annorlunda ut…

 

2 svar på ”Medborgarkunskap: Folket skulle ta tillbaka historien

 1. Hej Centerpartiet !

  Varför vill inte Centerpartiet ge invandrarna den svenska
  kulturen enligt Värner Rydén så de kan lära sig om Svenskarna?
  Det borde påskynda invandrarnas kunskap om svenskarna,
  och förkorta introduktionen i det svenska samhället med någon
  generations tidsepok. (30 år)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *