Rödöbron 30 år!

Den 29 juni 1993 invigdes Rödöbron. 30 år senare kan vi konstatera att bron mellan Frösön och Rödön – tillsammans med Sannsundsbron och Vallsundsbron – betyder oerhört mycket för att binda samman Storsjöbygden. Broarna kom inte till av en tillfällighet. Mycket arbete krävdes för att de skulle förverkligas.

Förslag om en bro mellan Rödön och Frösön framfördes redan i slutet av 1800-talet av bondeståndets siste talman Nils Larsson i Tullus. Han åstadkom mycket, men bron fick vänta. I stället fortsatte färjetrafiken över Rödösundet i ytterligare ett sekel.

Nils G Åsling från Trångsviken blev industriminister 1976 och han lyfte behovet av broar i Storsjöbygden. Tillsammans med lokala politiker förverkligades först Sannsundsbron som blev verklighet fem år senare. Rödöbron fick vänta ännu en tid, men tiden arbetade för ett brobygge även här.

Turismen utvecklades i Västjämtland och det blev aktuellt att ansöka om att få arrangera vinter-OS. Nils G Åsling och landshövding Sven Heurgren arbetade länge målmedvetet tillsammans med Krokoms och Åre kommuner för att göra verkstad av planerna. När det inte blev resultat lyckades Åsling få riksdagen att besluta om att broar kunde avgiftsfinansieras. Då kunde en rad privata företag gå in och finansiera bygget tillsammans med staten.
När den 677 meter långa Rödöbron invigdes av kommunikationsminister Mats Odell sommaren 1993 var glädjen stor i bygden. Nu blev det lättare att resa till Östersund och tillbaka under dygnets alla timmar. Så småningom växte dock irritationen över broavgiften, som uppgick till 16 – 20 kronor per överfart. Meningen var att avgiften skulle finnas i 20 år. För en familj uppgick den till ett tiotal tusen kronor varje år. Varför ska vi betala när inga andra broar är avgiftsfinansierade?, frågade man sig.

Riksdagsledamöterna Erik Arthur Egervärn och Berit Andnor motionerade båda om att staten skulle lösa in Rödöbron och de fick gehör. Från den 1 januari 1999 är det avgiftsfritt att resa över bron.

Idag betyder Rödöbron mycket för många. Fler kan bosätta sig i bygden med närhet till jobben. Trafiken från flygplatsen på Frösön går över Rödön till Ytterån och vidare mot Åre. Nu förväntar vi oss bättre vägar och fler bussar i linjetrafik genom våra bygder över Rödöbron.

När bron över Rödösundet nu har funnits i 30 år bör vi sända en tacksamhetens tanke till de som aktivt arbetade för att göra verklighet av projektet. Utan deras engagemang hade bron fått vänta ännu ett antal år. Kanske den inte ens hade funnits idag.

Håkan Larsson
som flyttade till Rödön 1988 – fem år innan Rödöbron fanns på plats

 

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *