200 år sedan Jämtlands viktigaste politiker föddes

I år är det 200 år sedan Nils Larsson föddes i Tullus. För eftervärlden är han främst känd som bondeståndets siste talman, mannen som med ett klubbslag i december 1865 bekräftade att ett enigt bondestånd stod bakom avskaffandet av ståndsriksdagen och införandet av en tvåkammarriksdag. Ett viktigt steg på vägen mot demokrati även om mycket återstod.

Ättlingarna Maria Söderberg och Håkan Persson hedrar Nils Larsson på 200-årsdagen av hans födelse med en krans på hans grav.

Nils Larsson gjorde stora insatser även på andra områden. Redan som 26-åring tog han 1848 initiativ till ett ”reformsällskap” i Östersund med krav på allmän rösträtt (om än bara för män), ett radikalt krav vid denna tid. Han hade då redan blivit invald i hemsocknen Näskotts nya skolstyrelse och medlem i Jämtlands urgamla landsting.

Under flera decennier från 1850 – då han invaldes i riksdagen – var Nils Larsson också nationell politiker med stort inflytande. Han ingick i 1858 års kommunalkommitté, som ledde till att landsting fyra år senare infördes i hela landet efter jämtländsk förebild. Samtidigt skiljdes den kyrkliga och borgerliga kommunen åt.

Under 1860-talet samarbetade Nils Larsson med finansministern Johan August Gripenstedt, inte minst sedan han blivit bondeståndets talman, om omfattande reformer av ekonomin. Han betecknades som ”frisinnad” och var pådrivande i införandet av en för tiden långtgående näringsfrihet, en modern banklagstiftning och för att Sverige skulle bli en del av det europeiska frihandelssystemet.

Nils Larsson fick rykte om sig att vara ”norrlandspatriot, frihandlare och norskvän”. Det sistnämnda var viktigt för Nils som kom från en forbondesläkt. Han ville jämställa Norge med Sverige i unionen – ”Norge ska inte vara ett lydrike” – och arrangerade bland annat möte med den norske författaren Björnstierne Björnson i riksdagen. Hade han lyckats i sina ambitioner kanske brödrafolken hade kunnat leva tillsammans även efter 1905.

Nils Larssons internationella engagemang gick längre än över Kölen. När polackerna gjorde uppror mot Ryssland 1863 ordnade han solidaritetsmöten och samlade in pengar. Kan också tilläggas att Nils var motståndare till dödsstraff och engagerade sig i fredsarbetet i Europa.

Nils Larsson i Tullus är väl värd att uppmärksammas även idag. Det är knappast en överdrift att hävda att han är den viktigaste jämtländske politikern hittills. Han spelade en nyckelroll under den tid då Sverige på allvar började omvandlas från ett fattigt land i Europas utkant till ett demokratiskt välfärdssamhälle.

På 200-årsdagen av Nils födelse den 7 oktober lade två av hans ättlingar, Maria Söderberg och Håkan Persson, ned en krans på hans grav på Näskotts kyrkogård.

Håkan Larsson

Här finns mer information om Tullus:

Centerhistoria 28: Nils Larsson i Tullus, en radikal bondepolitiker

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *