EU – en nyckelfråga även i riksdagen

För några månader sedan diskuterade Nils Lundgrenvi intensivt EU-frågor inför valet till Europaparlamentet. I den nuvarande valrörelsen inför riksdagsvalet är det emellertid nästan tyst om EU. Det borde det inte vara. Riksdagen spelar nämligen en central roll när det gäller Sveriges förhållande till EU.

Inför folkomröstningen om euro eller krona 2003 arbetade jag tillsammans med bland andra nationalekonomen Nils Lundgren  (bilden). Det var både intressant och lärorik. De svenska väljarna var kloka nog att lyssna till argumenten och beslutade att behålla kronan. Idag ser vi att det är en stor fördel att ha en egen valuta och en riksbank som kan sätta en ränta som är anpassad till svensk ekonomi.

Centerpartiet säger, till skillnad från övriga regeringspartier och det största oppositionspartiet, uttryckligen nej till euron. Det är ett viktigt skäl till att Nils Lundgren nu har bestämt sig för att rösta på Centerpartiet. Den tidigare socialdemokraten och ledaren för Junilistan motiverar dessutom sitt ställningstagande med att Centerpartiet strävar efter goda villkor för entreprenörer och småföretag, samt förespråkar valfrihet i välfärden. Starka argument som många fler bör ta fasta på när det är dags att gå till valurnan.

Nyligen konstaterade Dagens Industri följande: ”Utklassning: Sverige – EMU 6-0”. DI radar upp sex områden där kronan och Sverige utklassar euron och Euroland:

–       BNP-tillväxten är långt högre i Sverige

–       Sysselsättningsökningen i Sverige är unik

–       Arbetslösheten har ökat mer i euroområdet

–       Statsskulden faller i Sverige, medan den accelererar i EMU

–       Högre näringslivsranking för Sverige

–       Bättre livskvalitet i Sverige

Att Centerpartiet för elva år sedan tog aktiv ställning för kronan mot euron hade stor, kanske avgörande, betydelse. Partiet har länge tagit ett unikt ansvar för svensk ekonomi och säger fortsatt entydigt nej till euron. Därför är det viktigt med ett starkt stöd för Centerpartiet i årets val.

Det är viktigt att noga bevaka att Sverige inte blir en del av Euroland, men också motverka annan centralisering. Vi behöver ett nära samarbete över gränserna i Europa, men det gäller att se upp så att medlemsländerna inte reduceras till delstater i en Brysselstyrd superstat.

En fråga som måste granskas är arbetet med det frihandelsavtal som EU och USA bakom slutna dörrar arbetar med för närvarande, TTIP-avtalet. Risken är att många i allmänt vurm för frihandel säger ja till ett avtal med allvarliga konsekvenser. Sverige får inte acceptera ett överstatligt avtal som innebär att konsument- och miljöskydd försämras och att de internationella storkoncernerna gynnas på de mindre företagens, inte minst inom de gröna näringarna, bekostnad.

TTIP-förhandlingarna måste offentliggöras och diskuteras. Frågan visar tydligt hur viktigt det är med kritiskt granskande ledamöter i Sveriges riksdag.

Håkan Larsson, Rödön

Riksdagskandidat (c)

 

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *