Samarbeta i Europa som självständig stat

Östersunds-Posten 20 maj 2014Hakan.Larsson.ute-500px
Inför folkomröstningen om euro eller krona 2003 arbetade jag och andra centerpartister med Lena Ek i spetsen, tillsammans med bland andra Junilistans grundare Nils Lundgren och Vänsterpartiets nuvarande ordförande Jonas Sjöstedt i nätverket Europa ja – euro nej. Samarbetet fungerade väl och betydde mycket för nej-sidans framgång. Vi har kronan kvar.

Centerpartiet är fortfarande entydig motståndare till euron. Kronan har tjänat – och tjänar – oss väl. I dag ser Centern sig som en garant för kronan.

Som EU-kritiker är jag glad över att Centerns valplattform dessutom markerar vikten av att minska Bryssels detaljstyrning och göra EU ”smalare”. Det europeiska samarbetet bör koncentreras till gränsöverskridande frågor som miljö, klimat, handel, brottsbekämpning och mänskliga rättigheter.

Jag blir mot den här bakgrunden förundrad när Junilistans ledare Jörgen Appelgren och Vänsterpartiets riksdagskandidat Jessika Svensson anstränger sig för att misstänkliggöra Centerpartiet. Att Centerpartiet entydigt står fast vid sitt euromotstånd och har blivit mer EU-kritiskt borde välkomnas av Junilistans och Vänsterpartiets företrädare.

”Ett smalare men vassare EU” är ingen tom paroll, som Appelgren påstår, utan en bra utgångspunkt för framtiden. I Storbritannien och Nederländerna höjs krav på omförhandling av Lissabonfördraget i syfte att återföra makt till medlemsländerna.

Samtidigt agerar starka krafter, med EU-kommissionen i spetsen, för att fler beslut ska centraliseras till unionen. Vid nästa fördragsdiskussion bör Sverige kräva samma undantag från euron som Storbritannien och Danmark har. Ett smalare EU innebär dessutom att makt måste återföras till nationell nivå.

Nederländernas regering har presenterat en lista med punkter, där man antingen vill återta beslut eller där man pekar ut områden som inte får överföras till EU.

Den liberale premiärministern Mark Rutte har förklarat att hans land är ”övertygat om att tiden är förbi för en allt närmare union på vartenda område”.

I Storbritannien har premiärminister David Cameron lovat omförhandling av EU-fördraget, varefter väljarna ska få ta ställning till resultatet. I detta läge bör även Sverige gå igenom vilka beslut som med fördel kan återföras till nationell nivå.

Frågan är om samarbetet i Europa ska ske mellan självständiga stater eller om vårt land ska bli en delstat i Europas Förenta Stater. Att C förespråkar det första alternativet, ett mellanstatligt samrbete, borde gillas av Appelgren och Svensson.

För den som vill behålla kronan som svensk valuta och gärna ser att makt återförs från Bryssel är Centerns valsedel ett bra alternativ i EU-valet på söndag.

Får jag vid valet i september väljarnas förtroende att företräda Jämtlands län i Sveriges riksdag kommer jag att lägga kraft på att nå resultat i dessa frågor.

Håkan Larsson (C)

kandidat till Europaparlamentet 2009

Kandidat till Sveriges riksdag 2014

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *