Oacceptabla risker med gruvor i alunskiffer

Att gruvor i alunskiffret i Oviken nära Storsjön riskerar att drabba länet hårt råder ingen tvekan om. Dricksvattnet – som stora delar av Jämtland hämtar ur Storsjön – är en grundförutsättning för ett levande län. Sjön med rent vatten är en viktig och avgörande naturresurs som måste bevaras för framtiden.

Lägg till detta att den planerade gruvan skulle lokaliseras mitt i en levande kulturbygd med goda förutsättningar för ett hållbart jordbruk. Att kunna bedriva ett aktivt, miljövänligt jordbruk är av ett oerhört stort värde för hela regionen.

Även en annan för länet viktig näring, turismen, skulle påverkas mycket negativt av gruvverksamhet i Storsjöbygden.

Mot den här bakgrunden motsätter vi oss helhjärtat EU Energy Corp.AB:s ansökan om bearbetningskoncession. Att gruvverksamhet i alunskiffer innebär särskilda risker vare sig det handlar om att utvinna uran eller vanadin är uppenbart.

Det är bra att förbud mot uranbrytning har införts, men även om det är andra mineraler man är ute efter blir konsekvenserna lika allvarliga. Riskerna understryks i Januariavtalet (JA), där det konstateras att regelverket för utvinning av mineraler ur alunskiffer ska skärpas.

En ny lagstiftning ska vara på plats från 1 januari 2022. Att tillåta gruvverksamhet i alunskiffer innan denna lagstiftning är på plats vore oansvarigt.

Visst ökar efterfrågan på vanadin och andra mineraler som behövs för batteritillverkning. Det får inte innebära att man tillåter gruvbrytning utan hänsyn till risker och konsekvenser.

Stora mängder vanadin finns för övrigt i avfall från gruvor och stålverk – och det är naturligt att vi i första hand tar hand om dessa viktiga mineraler i detta slagg och avfall. Planer på att ta vara på denna outnyttjade resurs finns för övrigt.

I ett långsiktigt hållbart samhälle gäller det att i första hand ta vara på och återanvända resurserna, inte att förgifta dricksvatten och föröda jordbruksmark. Glädjande nog har Bergs kommun, som ansökan om bearbetningskoncession gäller, i total politisk enighet sagt nej.

Samma ställningstagande har Region Jämtland Härjedalens nämnd för regional utveckling tagit. Också det i full politisk enighet.

Vi centerpartister står helhjärtat bakom dessa ställningstaganden och vill understryka att en gruvbrytning i alunskiffret vid Storsjön inte får tillåtas. Nej till EU Energy Corps ansökan!

Jörgen Larsson, (C) Frösön, Johannes Andersson (C), Östersund, Britt-Inger Roos (C), Tjärnnäset, Linn Aldén (C), Östersund, Håkan Larsson (C), Rödön, ledamöter och ersättare i regionala utvecklingsnämnden

Håkan Lindström (C), Bispgården

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *