Nu finns möjligheterna att utveckla samarbetet över gränsen!

Östersunds-Posten

Länstidningen
Jämtlands tidning
Sedan historiens gryning har kontakterna mellan Jämtland Härjedalen och Trøndelag varit omfattande. Det är ingen tillfällighet att Olav Haraldsson (St Olav) och jämten Arnljot Gelline båda föll i slaget vid Stiklestad den 29 juli år 1030. Kontakterna över gränsen, inte minst genom forbondehandeln, har varit omfattande genom århundradena. I grunden handlar det om att vi lever i en gemensam region, Nordens Gröna Bälte.

Nationsgränsen har dock ofta hindrat eller försvårat samarbetet. Senast när olika strategier under pandemin stängde gränsen. Nu finns emellertid bättre möjligheter att utveckla och fördjupa samarbetet över gränsen. Särskilt som en gemensam gränskommitté, Fellesrådet, har inrättats. Bakom Fellesrådet står Region Jämtland Härjedalen, Trøndelags fylkeskommune och det gemensamma bolaget Naboer.

Genom Sveriges (och Finlands) ansökan om Natomedlemskap skapas nya förutsättningar för ett nära samarbete när det gäller försvar och säkerhet. Det kan få betydelse även när det exempelvis gäller förbättrade kommunikationer över gränsen. Redan nu ser vi stora möjligheter när Meråkerbanen är rustad och elektrifierad om ett par år. Snabbare, bekväma tågförbindelser mellan Östersund och Trondheim får stor betydelse. Dessutom kan gods föras över från väg till järnväg.

Bättre förbindelser ger näringslivet förutsättningar att utveckla samarbetet och för arbetsmarknaden att integreras. Inte minst besöksnäringen har en stor potential i en region med såväl hav, fjäll som levande bygder. Jordbruk och vattenbruk har goda utvecklingsmöjligheter i en region som är Europas kanske renaste. Skogen ger viktiga råvaror och kan medverka till att producera förnybar energi, tillsammans med vattenkraft, vind och sol.

Även på utbildnings- och forskningsområdet finns förutsättningar för ett närmare och mer omfattande samarbete, inte minst mellan Mittuniversitetet, NTNU och Norduniversitetet. I Trondheim finns det FN-stödda Baerekraftscentret, dit även vår region och länets kommuner kan knyta an och göra hela Nordens Gröna Bälte till en föregångsregion på miljöområdet.

Kontakterna mellan Trøndelag och Jämtland Härjedalen har urgamla anor. Här finns en gemensam kultur och historia som bör lyftas fram. På idrottsområdet finns ett omfattande samarbete, manifesterat genom det årliga St Olavsloppet. När det gäller vinteridrott finns knappast någon region med lika bra förutsättningar, klimat- och anläggningsmässigt. Här kan stora gemensamma idrottsarrangemang genomföras. Varför inte en gemensam OS/OL-ansökan?

En viktig uppgift för vår gemensamma region är även att påverka den nationella politiken. Vid en ny pandemi eller annan kris måste Sverige och Norge exempelvis samordna sina strategier så att inte stängda gränser ännu en gång delar vår gemensamma Skandinaviska halvö.

Förutsättningarna för ett närmare samarbete mellan Jämtland Härjedalen och Trøndelag är bättre än tidigare. Vi kommer att göra vad vi kan för att medverka till att möjligheterna tas till vara.

Jörgen Larsson, Frösön
Håkan Larsson, Rödön
Ledamöter i regionfullmäktige, c, och kandidater i valet

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *