(C)eniornätverket: Ålder är bara en siffra!

LT 5 augusti
ÖP 10 augusti

Antalet seniorer blir allt fler. Idag finns ungefär 2,5 miljoner svenskar som är 65 år eller äldre. I Jämtlands län är vi seniorer närmare en fjärdedel av befolkningen, 30 000 kvinnor och män. Våra röster är naturligtvis viktiga när vi i september väljer företrädare för de kommande fyra åren.

Att medelåldern ökar är positivt. Ändå finns tendenser till åldersdiskriminering, ålderism, som måste motverkas. Inom Centerpartiets seniornätverk arbetar vi för att seniorernas erfarenheter och kunskap ska tas till vara på bästa sätt och att de äldres intressen ska väga lika tungt som den övriga befolkningens i det politiska beslutsfattandet. Ålder är i grunden bara en siffra!

Genom att bygga broar mellan generationerna kan vi skapa trygghet och framtidstro. Vi behöver varandra. Inte minst viktigt är att det även finns äldre förtroendevalda i de politiska församlingarna.

Många seniorer är pigga och vill arbeta vidare även efter att pensionsåldern har inträtt. Deras kunskap och kompetens ska tas till vara för samhällets bästa. Att inte göra detta är direkt samhällsskadligt. Därför vill vi se lägre arbetsgivaravgifter för äldre.

Pensionssystemet behöver ses över. Många seniorer har det ganska bra, medan andra har det väldigt knapert. Inte minst har många kvinnor låga pensioner. Det krävs därför betydande höjningar av de lägsta pensionerna för att öka tryggheten.

Trygga och bekväma bostäder för seniorer är av stor betydelse. Fler flexibla och hemtrevliga trygghetsboenden behöver byggas i kommunerna. Bra bussförbindelser bör finnas nära boendena.

Med högre ålder ökar behovet av vård och omsorg. Därför är en nära vård med god kvalitet mycket viktig. En bra tandvård är också av stor betydelse. Vi anser att en fast vårdkontakt ska erbjudas vid närmaste hälsocentral, en kontakt som samverkar med kommunens och andra vårdgivares äldreomsorg. Vi vill även understryka att de som vårdar äldre anhöriga ska uppmärksammas mer och ges bättre förutsättningar.

Kulturen med naturliga mötesplatser är också värdefull för seniorerna. Annars riskerar många att drabbas av ofrivillig ensamhet och i förlängningen av psykisk ohälsa. För att undvika att hamna i en sådan situation är också hälsosamtal, då man kan resonera om vardagliga men viktiga saker som kost, socialt umgänge, hälsa och läkemedel, viktiga.

Digitaliseringen av samhället är på många sätt positiv, men riskerar samtidigt att utestänga många äldre från samhällsdeltagande. Därför behöver vi utbildning i hur man använder de digitala verktygen, men ännu viktigare är att det finns möjlighet att tala med en människa när man ringer till en myndighet eller ett företag. Likaså måste kontanterna finnas kvar som betalningsmedel. Här måste banker och handel ta sitt ansvar.

Jämtland Härjedalen ska bli en ännu bättre region att åldras i! Vill du bidra till en sådan utveckling är en röst på Centerpartiet ett bra val.

Berit Johansson, Berg
Eva Simonsson, Berg
Lena Åkerlind, Bräcke
Harriet Andersson, Ragunda
Maritha Granqvist, Strömsund
Inger Jonsson, Östersund
Tommy Lennartsson, Krokom
Britt Larsson, Krokom

Håkan Larsson, Krokom

(C)eniornätverket Jämtland Härjedalen

 

 

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *