Det handlar om demokrati

(Publicerad i Jämtlands Tidning 23 maj 2019)

Bilden: Centerledaren Wladyslaw Kosiniak-Kamysz tillsammans med partisekreteraren Piotr Zgorzelski.

Den svenska debatten inför valet till Europaparlamentet handlar till alltför stor del om inrikespolitiska frågor, vilket enligt min uppfattning är en riktig kritik. När jag besöker Polen får jag emellertid större förståelse för att EU-valet även kan handla om inrikes frågor. Här står själva demokratin på spel.

De polska oppositionspartierna har bildat en ”koalition” för att tillsammans bilda en motvikt till det allt mer auktoritära regeringspartiet Lag och rättvisa (PiS). Centerpartiet PSL, den högerliberala Medborgarplattformen, socialdemokratiska SLD, liberala Nowoscesna och de Gröna ställer upp med gemensamma listor. Ur svensk synvinkel kan detta framstå som främmande, men så är det inte i grannlandet söder om Östersjön.

Vi utsätts dagligen för smutskastning och misskrediteras på olika sätt i de regeringstrogna medierna, säger centerledaren Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, PSL, när jag träffar honom. Det är ingen tvekan om att PiS vill eliminera vårt parti och övrig opposition, men det kommer de inte att lyckas med. Vi samarbetar för demokratins skull.

Ett skäl till att oppositionspartierna har gått samman är att PiS har gjort public service till rena propagandakanaler. Vissa bedömare menar att de statliga TV- och radiokanalerna idag är mer ensidiga än under kommunismen. Lägg till detta att PiS är lierat med landets starka katolska kyrka. Inte sällan framförs regeringens politiska budskap från predikstolarna. Att rättsväsendet också utsätts för allt hårdare styrning gör att demokratin pressas allt hårdare.

Den polska folkstyret står inför avgörande tider. Valet till EU-parlamentet är första provet. I höst blir det val till parlamentet, sejmen och nästa år presidentval. Genom att gå samman hoppas de demokratiska oppositionspartierna att kunna sätta stopp för den fortgående auktoritära utvecklingen. De självständiga medier som finns uppmärksammar koalitionens arbete, men de sociala medierna har också blivit mycket viktiga.

I valrörelsen lanserar PiS Polen som ”Europas hjärta”. Med det menar man att landet ska påverka hela EU med sina nationalkonservativa värderingar. Europeiska rådets ordförande Donald Tusk, som förbereder sin återkomst till polsk politik och aktivt deltar i oppositionens arbete, kommenterade vid ett möte i början av maj parollen med viss ironi.

– Visst kan man säga att Polen är Europas hjärta, men då är Sverige Europas huvud – och vad är i så fall Ungern?

Valrörelsen handlar förstås även om genuina EU-frågor. När jag träffar centerledaren Kosiniak-Kamysz konstaterar jag att hans parti i stort sett är överens med svenska Centerpartiet.

– Vi motsätter oss att EU ska utvecklas till en federation och säger nej till en EU-armé. Vi anser inte heller att det är aktuellt för Polen att ansluta sig till euron.

Liksom Centerpartiet vill PSL också satsa offensivt på förnybar energi och att jordbruksstödet ska finnas kvar.

– Drar man ned jordbruksstödet öppnas i praktiken marknaden för import – och för utslagning av europeiskt jordbruk. Det kan vi aldrig acceptera.

Utgången av EU-valet får stor betydelse för Polen, men även för oss i Sverige och övriga Europa. I grunden handlar det om den öppna demokratins framtid.
Håkan Larsson, Krokom
journalist, tidigare riksdagsledamot (c)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *