Nystart för svensk politik?

Planerna på ett extra val till Skärmavbild 2014-12-27 kl. 11.15.43Sveriges riksdag den 22 mars 2015 skrotas. Regeringspartierna – Socialdemokraterna och Miljöpartiet – och Allianspartierna – Moderaterna, Centerpartiet, Folkpartiet och Kristdemokraterna – har enats om regler för hur Sverige ska kunna styras av en minoritetsregering. Dessutom kommer partierna att förhandla om långsiktiga lösningar när det gäller för landet viktiga frågor som försvaret, pensionerna och energin. (Bilden; ordförandena för de sex partierna vid dagens presentation av överenskommelsen.)

Jag tror att de flesta är överens om att ”decemberöverenskommelsen” är bra för Sverige. Helt säker kan man dock inte vara.

Föga tyder hursomhelst på att ett extra val skulle ha gett ett tydligt utslag och möjliggöra en majoritetsregering. I stället hade omvärldens intryck riskerat att bli att det traditionellt stabila Sverige drabbats av politiskt kaos, vilket inte minst skulle kunnat skada den ekonomiska utvecklingen. Därför innebär överenskommelsen ett ansvarstagande för landet. Att den kaotiska situationen uppstod beror ju på att Sverigedemokraterna inte följde den praxis som tidigare har gjort minoritetsregerande möjligt. 

Samtidigt finns en överhängande risk för att decemberöverenskommelsen cementerar blockpolitiken för lång tid framöver. Jag hoppas tvärtemot att på att vi nu genom den uppkomna situationen kan få en nystart för svensk politik. Att varje parti koncentrerar sig på att driva sina egna politiska frågor i stället för att svartmåla sina politiska motståndare. Att partierna är beredda att göra överenskommelser i sak även när de inte följer dagens blocklinjer. Gärna tuffa diskussioner i sak, men respektera att även motståndarna i debatterna i grunden vill föra en politik som de tror är bra för landet. En ny och mer respektfull ton i det politiska samtalet skulle stärka förtroendet för politiken.

Landet tjänar på breda uppgörelser och kompromisser när det finns en majoritet för en lösning, vilket inte bör hindras av hårda blocklåsningar. Inte minst Bondeförbundet/Centerpartiet har genom sin historia vid ett flertal tillfällen visat att partiet utifrån en självständig mittenposition har kunnat ta ansvar för landet genom samverkan åt olika håll. Det bör vara möjligt även i vår tid.

På sikt skulle jag gärna se konstitutionella förändringar som innebär ökade krav på en positiv parlamentarism, dvs att majoritetsregeringar ska stimuleras. Men det är en lång process och ur den synvinkeln är det bra att decemberöverenskommelsen är en uppgörelse mellan partierna. Målsättningen borde för alla vara att vinna majoritet för den förda politiken.

Det blir spännande och intressant att se vad som händer i svensk politik framöver. Stefan Löfvén har ställt in det extra val han tänkte utlysa till den 22 mars. Ur hans synvinkel är han säkert glad över att han och hans regering kan fortsätta att leda landet. Även ur oppositionens synvinkel är det positivt att den politiska diskussionen framöver mer kan handla om sakfrågor, vilket samhälle vi vill ha, än om maktspel.

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *