Lär av historien för att gå framåt!

Lagom till Centerpartiets extrastämma i Helsingborg den 2 februari är det boksläpp av boken ”Gustaf Jonnergård, Sveriges ´längste´ partisekreterare (Ekerlids förlag). Yngve Sunesson och jag har varit redaktörer för den biografiska antologin om denne nyckelperson i centerrörelsens utveckling. Övriga författare i antologin är Hans Albin Larsson, Thomas Korsfeldt, B Ingemar Nilsson och John Dale.

Jag hoppas att den nya partiledningen, liksom centerrörelsen i övrigt, kan hämta inspiration från de unika framgångsåren då Jonnergård var ideologen och det var Gunnar Hedlund som framförde centerbudskapet byggt på decentralisering och miljöansvar.

Boken kommer att kunna köpas i bokhandeln eller beställas från Adlibris eller Bokus. Lägger nedan in ett inlägg som Yngve och jag har skrivit och skickat till centertidningar runt om i landet.

—————————————
Centerpartiet befinner sig i ett avgörande skede. Ska partiet kunna återvinna en nyckelroll mitt i det politiska landskapet? Hur kommer det sig egentligen att partiet förlorade stöd bland kärngrupperna på landsbygden trots att partiet i sak fortfarande står för en decentralistisk politik för utveckling av hela landet?

Detta är frågor som den valanalys som ska presenteras inom kort förhoppningsvis kan ge svar på. Men först ska en ny partiledning väljas vid extrastämman den 2 februari. En ledning som får till uppgift att leda partiets nystart utifrån slutsatserna i valanalysen.
Vi menar att det finns inspiration att hämta från partiets kraftiga uppgång och breddning mellan 1950- och 1970-talen. Mellan 1956 och 1973 ökade stödet i riksdagsvalen från 9,4 procent till 25,1 procent. Stödet växte i de traditionella grupperna på landsbygden samtidigt som partiet även slog igenom som alternativ för väljarna i städerna.

Att Centerpartiet vid den här tiden var en stark folkrörelse med inte bara partiavdelningar utan även kvinnoförbunds- och ungdomsavdelningar i nästan varje socken betydde självfallet mycket. Liksom de tusentals studiecirklarna runt om i rörelsen. Men växten hade ändå inte varit möjlig utan partiets skickliga och framsynta ledning.

Partiordföranden Gunnar Hedlund och partisekreteraren Gustaf Jonnergård var ett oslagbart team. Jonnergård tänkte och skrev, Hedlund framförde budskapet på ett rakt och tydligt sätt, inte minst när TV:n slog igenom. Grunden lades för att Thorbjörn Fälldin kunde bilda regering 1976.

Bilden: Gustaf Jonnergård var ideologen som tänkte och skrev, medan Gunnar Hedlund framförde budskapet. Ett oslagbart team! (Foto: Lars Ilshammar)

Redan från bildandet 1910 hade Bondeförbundet arbetat för landsbygden, för rättvisa och trygghet. Gustaf Jonnergård utgick från denna idégrund och arbetade vidare med att bredda, utveckla och formulera den egna ideologin, decentralismen. Centerpartiet blev tydligare som mittenalternativ till såväl socialistiskt statstvång som till liberalt låt-gå-system. Jonnergård försvarade marknadsekonomin, men underströk att marknaden måste omges av sociala och miljömässiga ramar för att motverka centralisering och koncentration.

Under denna tid blev Centerpartiet också landets, ja världens, första tydliga miljöparti. Decentralisering och miljöansvar, liksom trygghet och frihet, blev grundläggande begrepp för centerrörelsen. Mycket tack vare Gustaf Jonnergårds tänkande.

Samhället ser annorlunda ut på 2020-talet än på 1970-talet. Vi är ändå övertygade om inspiration kan hämtas från partiets unika framgångar under denna tid. Tillsammans med en rad kvalificerade skribenter har vi därför skrivit en biografi över Gustaf Jonnergård. Han själv och hans idéer är väl värda att lyftas fram även idag.

Bilden: Gustaf Jonnergård utvecklade Centerpartiets egen ideologi, decentralismen, senare ekohumanismen. Decentralisering och miljöansvar var grundläggande begrepp.
(Teckning: EWK)

Utfallet av valanalysen och valet av ny partiledning kommer att få stor betydelse för Centerpartiets framtid. Det är dags för en renässans för decentralismen, stärkt organisation och ett tydligare underifrånperspektiv. Gräv där partiet står, ute i myllan – för framtiden!

Yngve Sunesson
Håkan Larsson
Redaktörer för Gustaf Jonnergård – Sveriges ”längste” partisekreterare (Ekerlids förlag)

2 svar på ”Lär av historien för att gå framåt!

  1. Jag var engagerad redan i början av 50 talet i SLUs Studentförbund. Gustav var en verkligt inspirerande ledare. Han skrev 1968 den lilla boken Politiska alternativ som jag faktiskt fortfarande har kvar i bokhyllan och också läser i rätt ofta.
    Jag håller helt med på att Centern måste finna tillbaka till våra rötter igen. Att koncentrera politiken till motstånd mot det ena eller andra partiet leder inte framåt. Gustav hade säkert haft alternativ.

    • Du har helt rätt i att det finns inspiration att hämta från de gröna rötterna, inte minst från Gustafs tänkande. Han skrev många skrifter/böcker och artiklar som är läsvärda även idag.

      Att vi har arbetat fram den här antologin beror på att Gustafs insatser är högaktuella även idag. Decentralisering och miljöansvar är grundvärden som alltid måste hållas aktuella – även på 2020-talet!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *