Sätt EU på bantningskur!

–    Det behövs ett nära europeiskt samarbete i klimat- och miljöfrågor. Likaså för att underlätta en väl fungerande handel och för att bekämpa internationell brottslighet. På dessa områden bör samarbetet stärkas.
–    EU bör koncentrera sig på genuint gränsöverskridande frågor, men inte lägga sig i hur vi utformar våra sociala trygghetssystem och utbildningen. Inte heller ska Bryssel komma med pekpinnar för jakt och fiske, bestämma hur många träd det ska få finnas i en svensk beteshage, om vi ska ha presstöd eller inte, hindra oss att förbjuda farliga färgämnen i godis eller pådyvla oss integritetskränkande lagar.

Det förklarade Håkan Larsson, Rödön, en av Centerpartiets nationella toppkandidater inför EU-valet, vid distriktsstämman med Jämtlands läns centerdistrikt på lördagen.

–    Jag vill omsätta parollen om att göra EU smalare i praktiken, fortsatte Larsson. Därför bör EU:s omfattande regelverk ses över och så många beslut som möjligt återföras till medlemsländerna. EU bör helt enkelt sättas på bantningskur!
–    Samarbetet i Europa bör byggas underifrån mellan självständiga stater – ett Demokratiernas Europa – och inte utvecklas mot ett allt mer centralstyrt Europas förenta stater.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *