Hela Europa bör bli GMO-fri zon

-Centerkvinnorna i Jämtlands län, med ordföranden Bogna Wojtkiewicz Adolfsson i spetsen, har under senare tid gjort en fantastisk insats för att väcka opinionen mot genmodifierade organismer (GMO) i vår livsmiljö. Östersunds och Åre kommuner har utropat sig till GMO-fria zoner – och i veckan följde Jämtlands läns landsting efter när fullmäktige biföll en motion från Bogna. Jag vill gratulera er centerkvinnor till dessa framgångar.

Det sa Håkan Larsson, Krokom, och Centerpartiets främste Norrlandskandidat i valet till Europaparlamentet, när han på lördagen talade inför Centerkvinnornas distriktsstämma på Frösön.

–    Skälen mot att använda GMO i vår livsmiljö är starka, fortsatte Håkan Larsson. GMO-området behärskas till nästan helt av det amerikanska kemiföretaget Monsanto som har tagit fram grödor – främst soja, majs och bomull – som inte bara håller skadeinsekter på avstånd utan även skadar andra viktiga organismer. Dessutom ”kontaminerar”, blandar sig med, de genmodifierade sorterna de ursprungliga sorterna. Konsekvenserna är oklara och riskerna stora.
–    Lägg till detta att utsädesföretagen patenterar de GMO-grödor de tar fram, vilket kan göra att bönderna förlorar kontrollen över vad de odlar. Makten över maten koncentreras till stora transnationella företag, vilket är helt oacceptabelt.
–    Jag vill arbeta för att göra hela Europa till en GMO-fri zon, fortsatte Håkan Larsson. Ska genmodifierade växter tillåtas måste de först bevisas vara ofarliga för människan och livet i övrigt.
–    Är ett totalförbud mot GMO inte möjligt inom EU måste länder, regioner och kommuner ha rätt att säga nej till genmodifierade organismer på det egna territoriet. En mycket tydlig märkning av alla livsmedel där minsta substans från GMO ingår måste samtidigt införas för att ge konsumenterna möjlighet att på ett säkert sätt välja bort dessa produkter, avslutar Håkan Larsson

Bilden: Håkan Larsson och Bogna Adolfsson är fast beslutna att driva GMO-frågan framöver, nationellt och på EU-nivå.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *