Jakt och viltvård ska inte styras från Bryssel

PRESSMEDDELANDE, UMEÅ 27 FEBRUARI 2009
–    EU bör koncentrera sig på genuint gränsöverskridande frågor som miljö och klimat, handel och kamp mot internationell brottslighet, men inte lägga sig i frågor som bättre sköts nationellt och regionalt. Ett sådant exempel är jakt- och viltvårdsfrågor, där besluten bör återföras från Bryssel till medlemsländerna.

Det menade Håkan Larsson, Centerpartiets främste Norrlandskandidat på EU-listan, när han i helgen drog igång sin kampanj i Västerbotten.

–    Idag styr gamla direktiv från tiden innan Sveriges EU-inträde hur jakten och viltvården ska utformas. Man tar inte hänsyn till att förutsättningarna, liksom jakttraditionerna och metoderna, varierar betydligt mellan de olika medlemsländerna.
–    EU försöker dessutom hela tiden utvidga sin beslutsmakt till nya områden. Ett exempel på detta är att Unionen nu planerar ett totalförbud mot handel med sälprodukter med hänsyn till den allmänna opinionen.
–    Jag anser att det är viktigt att det finns företrädare för de glesbefolkade skogslänen bland de svenska representanterna i Europaparlamentet som kan agera när Bryssel lägger sig i frågor som bättre sköts nationellt och regionalt, avslutar Håkan Larsson.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *