Hög tid att diskutera hur vi vill samarbeta i Norden och Europa

Bilden: Intressanta böcker att läsa inför valet till Europaparlamentet

Snart är det val igen. Skärmavbild 2018-10-04 kl. 10.34.49Den 26 maj nästa år ska vi välja våra svenska representanter till Europaparlamentet. Diskussionen om hur vi vill samarbeta med omvärlden, med våra nordiska grannar och i EU lyser emellertid i stort sett med sin frånvaro. Medierna och partierna förefaller närmast ointresserade av en bred folklig debatt. Resultatet blir att Sverige närmast viljelöst följer med i utvecklingen mot ett Europas förenta stater. Så kan det inte få fortsätta.

Jag beklagar fortfarande att de nordiska länderna spelades ut mot varandra 1994. Regeringarna valde då att först låta Finland, där stödet för EU-inträde var störst, folkomrösta först, därefter Sverige och till sist Norge. Hade folkomröstningarna hållits samtidigt är jag övertygad om att även en majoritet av svenskarna hade valt att säga nej till medlemskap i Unionen.

Mitt och många andras alternativ för 24 år sedan, 1994, var ett starkt Norden som kunde samarbeta med EU utan att vara en del av Unionen. Nu splittrade i stället EU de nordiska länderna eftersom man valde olika relationer till Bryssel. Jag är fortfarande övertygad om att ett starkt Norden utanför EU även idag skulle ha spelat en viktig roll i Europa och globalt. Tillsammans skulle de nordiska länderna spela en långt större roll internationellt än var för sig.

Länge har jag trott att ett närmare nordiskt samarbete effektivt blockeras av de olika relationerna till EU. Idag är jag emellertid övertygad om att det är möjligt att fördjupa det nordiska samarbetet trots detta. Dessutom står EU inför avgörande vägval. Ska utvecklingen mot ett allt mer centraliserat Europas förenta stater fortsätta eller ska vi bygga ett mer mellanstatligt europeiskt samarbete som koncentreras på genuint gränsöverskridande frågor som handel, miljö och brottsbekämpning? Det är frågor som måste diskuteras inför det kommande valet till Europaparlamentet.

Jag har tidigare kandiderat i EU-valen, men har avstått denna gång. I Europarlamentsvalet 2009 fick jag näst flest kryss bland Centerpartiets kandidater trots att jag flyttades ned till femte plats på listan. När Lena Ek ett par år senare lämnade Europaparlamentet för att bli miljöminister hade jag fått efterträda henne om jag fått något hundratal kryss mer. Jag hamnade nämligen strax under den avgörande femprocentsspärren när det gäller andel kryss på centerlistan. Det är inget att gräma sig över – Kent Johansson, som efterträdde Lena gjorde ett bra jobb – men livet skulle ha blivit ganska annorlunda om jag hade fått chansen att bli europaparlamentariker.

Mitt intresse för nordisk och europeisk politik finns hursomhelst kvar och jag hoppas kunna bidra till en konstruktiv diskussion. Därför har jag börjat läsa en rad böcker på området, som trots allt har kommit ut under senare tid, för att få ny inspiration. Vi får se vad detta kan komma att leda till. Jag vill i alla fall uppmana alla som vill ha en bred diskussion om våra internationella relationer att bidra med synpunkter.

I de här böckerna, som står för helt olika ingångar i synen på EU, kan den intresserade hämta intressanta synpunkter:

 

Ivan Krastev: Efter Europa (Daidalos 2018)

Ulrike Guérot: Det nya inbördeskriget, Ett öppet Europa och dess fiender (Daidalos 2017)

Mark Brolin: Sveriges roll i det nya Europa, 17 skäl till Svexit och internationell nystart (Realia 2018)

Per Wirtén: Är vi framme snart?, Drömmen om Europas förenta stater (Bonniers 2017)

Christian Anton Smedshaug: Europa etter EU, Den norske modellen, nasjonalstaten og europeisk samarbeid (Kolofon 2016)

Morten Harper (red): Europa 2027, Stadig mer union eller samarbeid mellom stater? (Nei til EU 2018)

Guy Verhofstadt: Europé´s last chance, Why the European States must form a more perfect union (Basic Books 2017)

Joseph E. Stiglitz: Euro, Hur en gemensam valuta hotar Europas framtid (Atlantis 2017)

 

5 svar på ”Hög tid att diskutera hur vi vill samarbeta i Norden och Europa

  1. Hej Håkan, tack för goda lästips och jag håller mycket med. Norden kan spela en viktig roll i Europa och världen om vi får ett fördjupat samarbete. Dessutom kan vi i Norden visa att ett samhälle kan byggas upp på ett mer demokratiskt, decentralt, grönt och socialt sätt än EU gör. Vi bör ge Norden en chans.

    Bästa hälsningar från Danmark

  2. Jag skulle verkligen vilja att de nordiska samarbetet stärktes både utanför och innan för EU. Det skulle skapa en stark motvikt till det växande EU som i varje större beslut går mot EU-staten.

  3. Vill lägga till att ett stärkt Nordiskt samarbete är ett i bästa mening positivt sätt att balansera EU-makten som då också skulle minska motivet för framväxande nationalistiska rörelser.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *