Dagens citat 15/8; Gyllenhammar jämför kärnkraft och vindkraft

Ett äldre svenskt kärnkraftverk producerar lika mycket el som tusen vindkraftverk av standardtyp. Jag blev förvånad när jag första gången hörde det. Ett nytt kärnkraftverk är under uppförande i Finland och beräknas stå klart om två till tre år. Det beräknas kosta cirka 50–55 miljarder i svenskt mynt, 5–6 miljarder euro. Kärnkraftverket skulle kunna ersättas med cirka två tusen vindkraftverk. Investeringskostnaderna är ungefär desamma liksom drift- och underhållskostnaderna. Skillnaden är bara att vindkraftverket inte behöver något bränsle, vinden är ju gratis och ren. Många anser att vindkraftverk är fula och andra att de för oljud. Men många fler är rädda för kärnkraft och framför allt för det radioaktiva och osynliga avfallet.

Pehr G Gyllenhammar i Dagens Nyheter 15 augusti 2010

Min kommentar: Nog är det hundra gånger bättre (minst) att producera el med hjälp av vinden än genom farlig kärnkraft, som riskerar att sprida radioaktivitet till livsmiljön…


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *