Folket blev inte lugnade

Det australiska bolaget Aura Energy satsar åter på att få öppna en gruva i alunskiffret i Oviken nära Storsjön. Nu tillsammans med det helägda svenska dotterföretaget Vanadis Battery Metals.

Ett steg för att förverkliga gruvan är att få en bearbetningskoncession för ett område i Häggån. I en gruva skulle man enligt ansökan bryta främst vanadin, men även nickel, zink och molybden. Metaller som används i batterier. Bolaget hävdar att det i Oviken finns metaller och mineraler ”med potential för global försörjning”. För att kunna gå vidare med sina storvulna planer genomförde man samrådsmöten med lokalbefolkningen i Orrgården på tisdagen.

När Aura Energy var i farten för tio-tolv år sedan var det uran det handlade om. Då arbetade man för övrigt tillsammans med det franska kärnkraftsbolaget Areva för att bryta uran nära Storsjön. När riksdagen 2018 beslutade att förbjuda uranprospektering och uranbrytning blev upprördheten hos Aura Energy stor och bolaget försökte stämma svenska staten på 17 miljarder kronor för att man inte fick sin vilja igenom.

Idag stryker Aura ett streck över stämningen och tar avstånd från den tidigare ledningens agerande. Men att det även idag är uran man även nu är ute efter lyste igenom på samrådsmötet. Vd:n David Woodall var tydlig med att man gärna också gärna utvinner uran om detta åter blir tillåtet – vilket ju Tidöpartiernas uttalade ambition.
Bilden: Aura Energys vd David Woodall informerade, tillsammans med en rad konsulter, om planerna på gruvbrytning i Oviken. 

Under de många år australiska och canadensiska prospekteringsbolag har borrat i alunskiffret i Oviken har det folkliga motståndet mot planerna varit starkt – och så är fortfarande fallet. Det hjälper inte bolaget vid samrådsmötet utmålade sin verksamhet som en insats för den gröna omställningen och en hållbar framtid. Auras vd gjorde, tillsammans med flera konsulter och jurister, vad han kunde för att minska problemen vid en gruvbrytning i dagbrott. Samtidigt är det förstås positivt att man lyssnar till oss som lever och verkar i dessa bygder.

Vid samrådsmötet hävdades att gruvbrytning i alunskiffer inte är mer problematisk än vid brytning i hårdare bergarter som gnejs och granit, även om förutsättningarna är olika. Så är det knappast i verkligheten. Vid brytning i alunskiffer och liknande sedimentära bergarter frigörs lättare giftiga ämnen av olika slag. Utvinningen i alunskiffer sker också genom olika lakningssystem som kräver mycket vatten. Även om Aura hävdar att det i det här fallet inte – som var fallet i finska Talvivaara – skulle behövas stora lakningsdammar skulle det krävas avancerade reningsmetoder och säkerhet mot utsläpp. Den närliggande Storsjön, där Östersund, Berg, Krokom och Åre hämtar dricksvatten ligger i riskzonen för att förorenas.

Bilden: Bolaget fick många kritiska frågor vid samrådsmötet. Här från Ulf von Sydow från Naturskyddsföreningen.

Motståndet mot gruvbrytning i alunskiffret nära Storsjön är glädjande nog stabilt. Ett bevis för detta är det gemensamma inlägg över partigränserna med ledande kommunala företrädare för Socialdemokraterna, Moderaterna, Centerpartiet, Vänsterpartiet och Kristdemokraterna som på måndagen publicerades i ÖP och LT. Tisdagens fackeltåg från Ovikens gamla kyrka till Orrgården med många deltagare i olika åldrar markerar också det starka folkliga motståndet.

Trots det stabila lokala motståndet mot gruvor i alunskiffret nära Storsjön ska man dock inte ropa faran över. Vi vet ju att högerregeringen på riksplanet i samarbete med Sverigedemokraterna satsar hämningslöst på ny kärnkraft. Då blir det lätt en konsekvens att man öppnar för uranbrytning – och då kan kulturbygden nära Storsjön att väljas för exploatering. Det är också denna utveckling som ger Aura Energy nya förhoppningar om att få göra verkstad av sina planer.
Bilden: Många, i alla åldrar, deltog i fackeltåget för att demonstrera sitt motstånd mot gruvbrytning i alunskiffret i Oviken.
Kampen går därför vidare! Folket är inte lugnade.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *