Manifest för framtiden

manifestCenterpartiets förtroenderåd har antagit ett valmanifest för den kommande mandatperioden. Jag har nu läst texten rakt igenom och tycker att det i det stora hela är ett bra dokument, även om det enligt min uppfattning fattas en del som borde ha platsat.

Inriktningen på att ge de mindre företagen goda förutsättningar att utvecklas och anställa är naturligtvis bra. Likaså ambitionen att Sverige ska ”ha världens mest ambitiösa miljöpolitik”. Sänkt skatt för pensionärer och att RUT-avdraget ska göras särskilt förmånligt för äldre människor känns också som en riktig inriktning.

Valmanifestet slår fast att den kommunala vetorätten vad gäller uranbrytning ska behållas. Jag hade gärna sett att man hade följt upp stämmobeslutet från Örebro om att kommunerna ska kunna ingripa mot uranjakten redan på prospekteringsstadiet. Nu slår i varje fall fast att Ett starkt Centerparti är garanten för att uranet ska vara kvar i marken.

Utspelet om att delar av Vattenfall ska säljas för att ge resurser till en storsatsning på grön, förnybar energi och en fond med riskvilligt kapital till inlandet har varit något oklar när det gäller det framtida Vattenfall. Jag tycker att det är bra om det handlar om att sälja kolkraft och kärnkraft på kontinenten för att få in resurser. Däremot anser jag att det är mycket tveksamt att släppa in andra delägare i själva Vattenfall. Det är inte tillräckligt att tala om att ”säkra fortsatt kontroll av vattenkraften”. I valmanifestet är formuleras frågan något oklart på den här punkten:

Centerpartiet vill sälja delar av Vattenfall och använda intäkterna till ett nytt spjutspetsbolag Framtidsenergi AB – med uppgiften att, tillsammans med privata aktörer, invester i framtidens energilösningar och nya gröna jobb i Sverige. Medlen ska även användas till en särskild investeringsfond för Norrlands inland. I samband med en delförsäljning av Vattenfall ska fortsatt kontroll säkras av vattenkraftstillgångarna.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *