Sätt stopp för uranjägarna!

(Inlägg i Länstidningen 8 april 2014, kartan visar CPM:s planer i Oviken)Karta Oviken

I Jämtland finns goda förutsättningar att producera förnybar energi. Vattenkraften är utbyggd och utmaningen idag är dels att göra den mer miljövänlig genom fler fisktrappor/faunapassager och andra miljöåtgärder, dels att se till att länet får en rättmätig del av de värden som generas. Vindkraftsproduktionen är omfattande och mer byggs, solkraften är på gång. Bioenergiproduktion från jord- och skogsbruk kommer att bli allt viktigare. Potentialen är stor och vi är stolta över att medverka till den gröna energiomställningen.

Vad vi däremot är absoluta motståndare till är brytning av uran. Därför kräver vi att kommunerna ska kunna sätta stopp redan på prospekteringsstadiet – eller ännu hellre ett totalförbud mot uranbrytning. Idag skapar internationella prospekteringsbolag med huvudkontor i Canada och Australien oro i bygderna genom sina uranbrytningsplaner.

I Ovikenbygdens alunskiffer agerar dels canadensiska CPM, dels australiska Aura. Bolagen förespeglar sina aktieägare att de har funnit en av världens största uranfyndigheter samtidigt som de struntar i att såväl Berg som övriga kommuner runt Storsjön entydigt förklarar att det kommunala vetot kommer att användas om brytning blir aktuell. Att exploatera alunskiffret vid Storsjöns strand skulle innebära helt oacceptabla miljökonsekvenser.

Efter stark kritik har CPM dragit sig tillbaka från Billingen och Västergötland, där företaget också har prospekterat efter uran i alunskiffer. I stället verkar företaget nu koncentrera sig på Jämtland. I en ny rapport skisserar CPM ett projekt som skulle vara i 34 år och innebära att hela bygden mellan Ovikens kyrkor till kommungränsen mellan Berg och Åre fylls av dagbrott, enorma avfallsberg, dammar med lakrester och en processanläggning (se kartan). Till på köpet vill företaget använda samma miljövidriga urlakningsmetod, biolakning, som används vid Talvivaaragruvan i Finland, där landets största miljökatastrof i modern tid inträffade för något år sedan.

Det är hög tid att sätta stopp för uranjägarna i Storsjöbygden, som spekulerar gruvbrytning i alunskiffret. Men vi säger lika starkt nej även till det kanadensiska Mawson, vars svenska dotterbolag efter en tids bortovaro åter söker om undersökningstillstånd efter uran i urberget i Hotagen i norra Krokom.

Vi centerpartister i Jämtlands län kommer att fortsätta att arbeta för att sätta stopp för den cyniska uranjakten i våra bygder. Centerpartiet eftersträvar ett helt förnybart energisystem inom en generation. Därför ska kärnkraften fasas ut ur det svenska energisystemet och uranbrytning förbjudas. Ett starkt stöd i det kommande valet gör det lättare att göra verklighet av denna gröna vision.

Dan-Olov Westberg, Berg

Berit Johansson, Berg

Carina Asplund, Östersund

Marianne Larm-Svensson, Östersund

Jonas Rask Samuelsson, Östersund

Magnus Andersson, Östersund

Maria Söderberg, Krokom

Håkan Larsson, Krokom

Eva Hellstrand, Åre

Daniel Danielsson, Åre

Karin Stierna, Strömsund

Anders Häggqvist, Härjedalen

Ingrid Kjelsson, Bräcke

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *