Gemensamma tag för Jämtland Härjedalen?!

Under valrörelsen träffade jag Vattenkraftföreträdare för de flesta partier. Jag frågade dem ofta om det inte är dags att samarbeta över partigränserna för att en större del av de värden i form naturresurser regionen levererar – skog, malm och vattenkraft – ska få stanna lokalt och regionalt. Alla var glädjande nog positiva.

Ett konkret exempel på vad ett samarbete kan handla om är kravet att överföra fastighetsskatten på vattenkraftsanläggningar från staten till regionerna. Det borde vara en självklarhet att denna skatt, liksom i våra grannländer Norge och Finland, stannar i regionen. För skogslänen skulle fastighetsskatten på vattenkraft innebära ett tillskott på 5,4 miljarder kronor, varav över en miljard enbart för Jämtland Härjedalen. Dessa medel skulle ge våra bygder ett verkligt lyft. Såväl företag som medborgare skulle få bättre förutsättningar att leva och verka runt om i våra bygder.

Kravet på att berörda kommuner/regioner ska få del av vattenkraftens värden har länge drivits av den tvärpolitiska Föreningen Sveriges Vattenkraftskommuner (FSV), som startades av Per Söderberg (c) och Hans Lundqvist (s) 1999. Den första riksdagsmotionen i ämnet lades redan på 1960-talet av Kalle Pettersson i Stugun (m). Samtliga länets partier med riksdagsrepresentation har alltså en historia på det här området.

Även om det hittills bara är Centerpartiet som på nationell nivå har ställt upp för detta rättvisekrav stöds det av alla större partier i Jämtlands län. Då borde kravet också kunna drivas gemensamt på Helgeandsholmen.

För en tid sedan presenterade banken Nordea beräkningar som visar att Norrland skulle klara sig väl om regionen fick behålla en rättmätig del av de naturresurser man levererar. Vi skulle också få slut på den snedvridna syn på verkligheten som präglar diskussionen i huvudstadsregionen, att norra Sverige skulle vara ”tärande”. Det är ju i verkligheten precis tvärtom.

Min uppmaning till länets represenanter i Sveriges riksdag – Kalle Olsson, Anna-Caren Sätherberg, Saila Quicklund och Pelle Åsling – är därför; agera gemensamt för regionens intressen! Ta strid för regional rättvisa och minskad regional klyvning! Det räcker inte längre att sitta partigrupperna utan att få gehör, nu krävs samarbete för konkreta resultat.

Det hade varit bra om de fyra länsrepresentanterna hade kunnat enas om en gemensam riksdagsmotion i år. Så långt har man uppenbarligen ännu inte nått. Pelle och Saila har dock lämnat var sin motion i detta ämne.

Inom Föreningen Sveriges Vattenkraftskommuner (FSV) samarbetar vi över kommun- och partigränserna. Då bör partiernas representanter även kunna samarbeta i riksdagen, där besluten fattas. Det är hög tid att vårt län – och övriga skogslän med stora vattenkraftstillgångar – får behålla en rättmätig del av de värden man bidrar med till den gemensamma elförsörjningen. Det är dags för gemensamma tag!

Håkan Larsson, Rödön

Ersättare i Sveriges riksdag (c)

Styrelseledamot, FSV

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *