Skrota planerna på ett extra val!

Skärmavbild 2014-12-15 kl. 08.45.20

Tidigare i höstas förklarade statsminister Stefan Löfvén att han skulle avgå om riksdagen röstade ned regeringens budget. När detta blev ett faktum den 3 december förklarade statsministern emellertid att regeringen sitter kvar och administrerar en alliansbudget för 2015. I stället tänker han utlysa ett extra val till den 22 mars. Vid presskonferensen den 3 december var det lätt att få intrycket att Stefan Löfvén handlade i affekt. Han var i varje fall arg och upprörd. Det är sällan en bra grund för övervägda beslut.

Enligt grundvalen kan emellertid ett extra val formellt utlysas först den 29 december. Det finns alltså fortfarande möjligheter att skrota planerna på ett extra val. Jag tycker att det vore klokt att ompröva. Risken är att ett extra val inte löser några problem utan i stället förvärrar dem. 

Naturligt vore att Stefan Löfvén hade avgått efter nederlaget i riksdagen den 3 december och överlämnat till talmannen att sondera möjligheterna till en mer stabil regering. Denna möjlighet borde i varje fall ha prövats för att sätta press på partierna att finna en lösning.

Ett grundproblem är den närmast cementerade tvåblockspolitik vi har i Sverige. Det ger ett missnöjesparti som Sverigedemokraterna ett orimligt stort inflytande som vågmästare. Jag tror inte att lösningen är att underlätta minoritetsregerande utan i stället måste partierna seriöst börja diskutera med varandra för att finna breda överenskommelser. Detta kommer att bli nödvändigt oberoende av om det blir något extra val eller inte.

För landet är det inte bra med politiskt kaos. Inte minst för en positiv ekonomisk utveckling är politisk stabilitet av stort värde, vilket Johan Schück understryker i DN. Att det också bland socialdemokratiska ledarskribenter finns kritik mot s-mp-regeringens agerande visar Widar Andersson i Folkbladet. Från finländska Vasabladets horisont ter sig den politiska situationen i Sverige fastlåst och förlamad. Antingen tvingas de politiska blocken böra tala med varandra eller med Sd, menar tidningen.

Jag anser att planerna på ett extra val bör skrotas. Sker inte det måste partierna efter valet 22 mars vara beredda att förhandla för att finns bra lösningar för landet. Annars hotar politiskt kaos för lång tid framåt. Såväl regeringspartierna  S och Mp som partierna i alliansen, C, M, Fp och Kd, har stort ansvar för framtiden.

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *