Landsbygden bortglömd efter valet…

Östersunds-Posten 17 oktober
Länstidningen 19 oktober
Under valrörelsen ansträngde sig Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna att konkurrera med Centerpartiet om att vara det främsta landsbygdspartiet. Kd och Sd lade mycket kraft på att misstänkliggöra Centerpartiet, det traditionellt genuina landsbygdspartiet. Inte sällan valde man att angripa något man kallar ”Stureplanscentern”, ett rent fantasifoster.

Kd, det parti som C en gång hjälpte in i Sveriges riksdag, gick så långt att de bildade ett särskilt ”bondeförbund” för att ge intryck av att man skulle ha tagit över C:s roll som landsbygdsparti. Sd:s ”chefsideolog” Mattias Karlsson åkte till Norge för att hämta inspiration från den norska distriktspolitiken. Något som vi centerpartister länge har gjort.

Efter valet, när Kd och Sd är på väg att bilda regering med Moderaterna och Liberalerna, verkar landsbygden inte längre lika intressant. Av de vackra orden finns i varje fall inte mycket i det ”Tidöavtal” som presenterades i fredags. Tidö är en gård, ett gods, men avtalet kunde lika gärna hetat ”Stockholmsavtalet”. ”Tidöavtalet saknar markkontakt”, som Edvard Hollertz formulerar saken i en ledare i tidningen ATL. Jord- och skogspolitiken lyser helt med sin frånvaro, vilket är uppseendeväckande.

Sd är förstås lyckliga över att nästan fullt ut få igenom sin invandrings- och kriminalpolitik utan att behöva ta regeringsansvar. Kd gläds å sin sida över öppningen för att förstatliga sjukvården. Att detta riskerar att innebära en centralisering av besluten blundar man för. Hela högergänget applåderar i kör att de nu hoppas få möjlighet att omsätta sin närmast blinda kärnkraftstro i praktiken.

Men landsbygden verkar man ha glömt. De spridda löftena inför valet om att en del av naturresursernas värden ska stanna lokalt och regionalt lyser med sin frånvaro. Däremot vill man, typiskt nog, göra hela Sverige till ett elprisområde, en fråga där norra delen av landet i varje fall för närvarande har en fördel.

Ska jag själv peka på något positivt i avtalet så är det att man i en bisats öppnar för en ny jakt- och viltmyndighet. Det föreslog Jaktlagsutredningen, som jag ledde, för snart tio år sedan. Återstår att se om det är allvarligt menat.

Vad tycker de många väljare i lands- och glesbygd som trodde på de vackra orden i valrörelsen och som valde att lägga sina röster på främst Sd? I vårt län blev resultatet att en av fyra ledamöter från Jämtland Härjedalen är en man från Skövde. Känner de sig lurade när landsbygdsfrågorna efter valet i stort sett lyser med sin frånvaro? Det återstår att se.

Ulf Kristersson kan fortfarande reparera en del om landsbygdsfrågorna seriöst finns med den regeringsförklaring och den regering han förväntas presentera senare i veckan. Annars kan vi konstatera att de vackra orden om landsbygd inte var allvarligt menade.

Centerpartiet står för en tydlig, decentralistisk politik för att hela landet ska leva och utvecklas, men uppenbarligen lyckades man så tvivel om detta inför valet. Utmaningen nu är att övertyga och återvinna förlorat förtroende bland de landsbygdsväljare som valde att lägga sina röster på andra partier. Detta måste bli en entydig slutsats i den valanalys som för närvarande genomförs inom centerrörelsen i såväl kommuner och regioner som på riksplanet.

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *