Sverige behöver ett starkt grönt decentralistiskt parti

(Inlägg publicerat bland annat i Östersunds-Posten 8/1 och  Skånska Dagbladet 5/1 2011)

Till skillnad från den öppna eftervalsdebatten inom Socialdemokratin och hos Kristdemokraterna är det nästan tyst från centerhåll. Detta trots att även Centerpartiet förlorade stöd i valet, inte minst bland kärngrupperna på landsbygden.

Jag ser goda möjligheter för Centerpartiet att komma igen – men det förutsätter att potentialen som självständigt, grönt och decentralistiskt parti i politikens centrum tas till vara. Drar partiet inte de rätta slutsatserna av väljarnas dom kan det gå illa 2014. Det kan rent av handla om att vinna eller försvinna som riksdagsparti.

I slutet av januari ska Centerpartiets valanalysgrupp under Annie Johanssons ledning presentera sina slutsatser. Det blir förhoppningsvis starten för en bred framtidsdiskussion. Jag har bland annat framfört följande synpunkter till gruppen:

1.  Lyft fram den egna gröna identiteten! Det finns en liberal kärna i centerideologin, men idégrunden är bredare än så. Från partiets start för ett sekel sedan har frihet på ett unikt sätt kombinerats med trygghet, social rättfärdighet, kooperation och decentralisering. Under senare decennier har miljöhänsyn blivit en allt viktigare del av idégrunden. Partiprogrammets beteckning ekohumanism för den gröna centerideologin är utmärkt och bör lyftas fram för att markera partiets unika position. Att konkurrera om att vara mest ”liberal” är ingen framgångsmedicin. Det är genom att understryka det unika, sakpolitiskt och ideologiskt, som Centerpartiet åter kan bli ett starkt alternativ.

2.  Markera den självständiga positionen! Genom sin mittenposition har Bondeförbundet/Centerpartiet under det gångna seklet kunnat samverka åt olika håll för att konstruktivt påverka för landets bästa. För ett centerparti är det viktigt att inte låta sig cementeras in i ett politiskt block, vare sig det handlar om ett vänsterblock eller ett högerblock. Låt sakfrågorna avgöra samarbetsmönstret.

3. Partiet behöver breddas! Det är positivt att Centerpartiet driver företagarfrågor, men partiet får inte reduceras till ett smalt företagarparti. Även arbetare, tjänstemän och pensionärer måste känna att Centerpartiet är deras parti. Och glöm aldrig att det är de mer än två miljoner människorna på landsbygden som bör vara partiets kärngrupp. Utmaningen är att behålla kärnväljarna och samtidigt vinna nya grupper.

4. Skapa en arena för debatt och erfarenhetsutbyte. Idag saknas fora för gemensam debatt och erfarenhetsutbyte inom centerrörelsen. Starta därför en rikstäckande veckotidning kopplad till en webbtidning, som uppdateras kontinuerligt. För att partiet ska präglas av underifrånperspektivet är en aktiv diskussion av avgörande betydelse.

Ett grönt, decentralistiskt parti kan spela en nyckelroll i svensk politik även under 2000-talet. Kommer Centerpartiet att ta vara på sina möjligheter och fylla denna viktiga roll?

Håkan Larsson, Rödön

Ordförande för Centerpartiet i Krokom

0 svar på ”Sverige behöver ett starkt grönt decentralistiskt parti

  1. Vi får inte glömma att dagens samhälle är beroende av ändliga naturresurser. När t.ex. oljan sinar och Kina samt Marocko/Västsahara slår vakt om sin fosfor kommer det att se annorlunda ut. Då blir landsbygden betydelsefull.

  2. Hej Anders – och God Fortsättning!
    Du har säkerligen rätt i att landsbygden kommer att få ökad betydelse. Och då är det viktigt att det finns ett decentralistiskt parti som ser möjligheterna och ger alla delar av landet förutsättningar för utveckling.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *