Förbundsstaten Norden

När jag arbetade för ett nej till EU-medlemskap inför folkomröstningen 1994 var det med visionen om ett starkt, enat Norden som alternativ. Jag såg framför mig ett nära samarbete mellan de nordiska länderna – som statsförbund eller förbundsstat – som i sin tur samarbetade med EU utan att vara en del av denna union.

De nordiska länderna valde emellertid olika relationer till Bryssel och intrycket blev att det inte var realistiskt med en nordisk statsbildning under överskådlig tid. En som däremot idag tror på ett enat Norden är Gunnar Wetterberg, historiker och samhällspolitisk chef vid Saco. Förra året skrev han två uppmärksammade debattinlägg i DN, där han förespråkade en nordisk förbundsstat.

Wetterberg har nu – på uppdrag av Nordiska rådet och Nordiska ministerrådet – gått vidare och skrivit boken Förbundsstaten Norden, där han skisserar hur en sådan statsbildning kan utvecklas fram till 2030. Häromdagen presenterade han boken vid Nordiska rådets session i Reykjavik.

Man kan förstås – som många förståsigpåare också gör – reflexmässigt avfärda Wetterberg tankar som en romantisk, men orealistisk, dröm. Jag tycker emellertid att visionen är väl värd att prövas i en seriös diskussion. Ska de nordiska länderna höras i den allt mer globaliserade värld vi lever i – exempelvis inom viktiga organ som Världsbanken, Valutafonden och G20 – måste man samarbeta. Ska vi verkligen missa möjligheten att ge Norden en stark röst i världssamfundet?

I dagens läge är förutsättningarna för ett nära nordiskt samarbete egentligen bättre än tidigare. Länderna i Norden kan samverka på en mer jämställd nivå – och de säkerhetspolitiska bindningarna åt olika håll är inte lika hårda som tidigare. Därför är det läge att på allvar pröva ett fördjupat nordiskt samarbete. Vi arbetar i denna riktning i Nordens Gröna Bälte, Mittskandinavien.

Jag blir inspirerad varje gång jag besöker våra nordiska grannar. Länderna kompletterar varandra och en nordisk stat, kanske i första hand ett statsförbund, där de ingående delarna har ett långtgående självstyre, skulle stärka oss alla. Så varför inte seriöst och positivt pröva Gunnar Wetterbergs förslag?!

Jörgen Bengtson skriver också om Wetterberg och Norden på sin blogg.

0 svar på ”Förbundsstaten Norden

  1. Pingback: Ett stärkt Norden gör skillnad | Republikens röst i kungariket

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *