Satsa på alternativen och stäng dörren till ny kärnkraft

(Publicerad i Sundsvalls Tidning och Länstidningen)

Den pågående kärnkraftskatastrofen i Fukushima påminner oss om att det handlar om en energikälla med enorma risker för liv av alla slag. Radioaktiv nedsmutsning hotar land som hav runt de skadade reaktorerna.

Även om vi i Sverige inte har problem med jordbävningar och tsunamivågor kan liknande haverier inträffa även här. 2006 slogs en rad säkerhetssystem ut vid kärnkraftverket i Forsmark. Enligt en rapport, som Ny teknik nyligen avslöjade, visade sig risken för en härdsmälta ha varit 790 gånger högre än vad man tidigare trott …

Även de som valt att blunda för kärnkraftens specifika risker – från uranbrytning till slutförvaring – borde vid det här laget ha fått upp ögonen. Därför bör det nu finnas bättre förutsättningar än tidigare för en ännu större satsning på förnybar energi och energihushållning än vad energiuppgörelsen innebär.

Med en storsatsning på förnybar energi finns inga skäl att ersätta nuvarande reaktorer med nya, som skulle bli mycket större och binda fast oss i kärnkraftsberoende under kanske hundra år framåt. Det vore fullständigt oansvarigt.

Stäng därför den dörr som öppnats på glänt för nya reaktorer.

Under de senaste åren har produktionen av förnybar energi vuxit kraftigt. Under 2011 kommer vindkraften att producera fem terawattimmar el, en femdubbling på bara några få år. Bioenergin växer så det knakar. Sol- och vågkraft står inför sina genombrott. Lägg till detta att vattenkraften även framöver kommer att vara en viktig grund i den svenska elproduktionen.

Vindkraften är den energikälla som byggs ut i särklass mest globalt. Danmark producerar redan 20 terawattimmar och Tyskland 40 terawattimmar vindkraft – så nog kan det till ytan mycket större Sverige flerdubbla vindkraften det närmaste decenniet. Regeringens mål om 30 terawattimmar ren vindel till 2020 är en bra inriktning.

Lägg till detta de mycket stora möjligheter till energieffektivisering som vi har i Sverige. Med grön, miljövänlig teknik och hushållning kan tiotals terawattimmar sparas bort utan att det påverkar välfärden negativt.

Sverige har bättre förutsättningar än nästan något annat land att på några decennier bygga ett långsiktigt hållbart energisystem, byggt på förnybara energikällor. Såväl kärnkraft som fossilkraft kan och bör successivt fasas ut, vilket skulle minska samhällets sårbarhet på ett mycket positivt sätt. Energiomställningen kan ge oss en tryggare framtid och samtidigt medverka till att skapa många nya jobb och utveckling i hela landet.

Så låt oss visa vägen. Under de närmaste decennierna har vi möjlighet att bygga ett energisystem, baserat på förnybara energikällor. Ska vi lyckas med detta behöver vi en bred överenskommelse mellan regering och opposition om energin. Det är dags för handling.

Håkan Larsson

Ordförande för Centerpartiet i Krokom

Hans Forsberg

Ordförande för Centerpartiet i Sundsvall

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *