”Norrlands län” löser inte framtidens problem

Publicerad i Länstidningen 7 juli 2016

– Det är helt crazy!

Det utbrast min vän, en ledandeSkärmavbild 2016-06-06 kl. 10.44.30 politiker i Tröndelag, när jag nyligen besökte grannarna i väster. Regionfrågan var en naturlig diskussion. Vännen skakade på huvudet och visade med sitt kroppsspråk hur ”crazy”, galen, han anser att förslaget att slå samman halva Sverige till en region är.

I Norge skulle ingen komma på tanken att halva landet, från Tröndelag till Finnmark, ska slås ihop till en region. Däremot kommer Nord- och Sör-Tröndelag att förenas 2018. Sammanslagningen av Tröndelag har föregåtts av en bred diskussion och beslutet har fattats av fylkena själva. Att Tröndelag har gemensam historia och identitet underlättar förstås.

I Sverige är det annorlunda. Nyligen presenterade Indelningskommittén förslag om nya storregioner redan från 2019, länsstyrelserna ska slås samman ännu tidigare, 2018. En av de tilltänkta storregionerna är ”Norrlands län”, ”Stornorrland”, som omfattar de fyra nordliga länen, mer än halva landets yta.

Utredarna, Barbro Holmberg och Kent Johansson, hävdar att detta långtgående förslag har bred ”acceptans”. Om utredarna hade lyssnat på medborgarna i Jämtland Härjedalen hade de förstått att detta har föga med verkligheten att göra. Tyvärr är det tydligen viktigare att oåterkalleligt skapa storregioner. Utan att väljarna får ta ställning vare sig i val eller folkomröstning.

Huvudsyftet verkar vara att befolkningsmässigt skapa ungefär lika stora enheter, ”one-size-fits-all”. Att förutsättningarna skiftar mellan olika delar av landet väljer man då att blunda för. Det är faktiskt inte enbart storleken som avgör hur framgångsrik en region är.

Indelningskommittén kritiseras av tre docenter i kulturgeografi vid universiteten i Uppsala och Lund. (Jan Amcoff, Thomas Niedomysl, John Östh, Svd 2/7). Forskarna uppmanar utredare och beslutsfattare att släppa fixeringen vid att Sverige ska indelas i storregioner. De är tydliga i sitt omdöme om utredningsförslaget:

”Uppenbarligen leder kommitténs förslag till geografisk koncentration av såväl resurser som perspektiv och beslutsmakt.” Fundera på vad detta innebär. Forskarna ifrågasätter exempelvis om ”beslutsfattare kan vara rimligt insatta i förhållanden som råder på orter som nu kan hamna 60-90 mil bort”.

Någon ”acceptans” av den försämrade demokrati de långa avstånden i ett Stornorrland skulle innebära får man säkert leta förgäves efter. Ska regioner gå samman måste grunden vara underifrånperspektiv och förankring. En regionreform bör handla om decentralisering av makt och resurser, inte om kartritande.

”Norrlands län” löser inte framtidens problem. För Jämtland Härjedalen bör inriktningen vara att utifrån dagens regiongränser utveckla samarbetet med alla våra grannar. Inte minst i ett nära samarbete med Tröndelag finns en stor potential. Ett sådant agerande är inte ”crazy” till skillnad från bildande av en storregion som omfattar halva landet.

Håkan Larsson, Rödön

Ordförande, Centerpartiet i Krokoms kommun

 

 

 

 

 

 

 

2 svar på ””Norrlands län” löser inte framtidens problem

  1. Svar; det är klart att det dumt att ens komma på tanken att slå ihop halva Sverige till ett län. Ja det är hur galet som helst och det är bara att hoppas på att det blir stopp i riksdagen.

    Vad gäller en röst på (C) , det låter väldigt bra vad gäller Stornorrland men om man ser på hur Krokoms kommun skapar trängsel vid kommungränsen mot Östersund, istället för att satsa på hela kommunen, då finns det bevis för att man inte kan lita på (C)

  2. Hej Stig!
    Bra att vi är överens om att ett ”Stornorrland” inte är en bra idé.

    Däremot har du fel när du hävdar att vi i Centerpartiet Krokom inte satsar på hela kommunen. Utifrån de förutsättningar som finns vill vi utveckla Krokom, från Valsjöbyn till Ås. Även om det kan vara svårt utifrån den politik som bedrivs på riksplanet gör vi vad som är möjligt.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *