Rosor och Håkanbroschyrer i Skellefteå

Målet för lördagen var Skellefteå, en stad som jag tidigare bara rest igenom. Jag togs emot av centerpartisterna Helena Lindahl, Daniel Öhgren och Marissa Zetterquist. Senare kom bland andra också Kjell Bergkvist.

Vi gav oss ut på Gågatan och delade ut vita rosor och min personbroschyr. De flesta skellefeåbor var intresserade och en del mycket diskussionslystna. Mitt intryck är att de flesta nu har klart för sig att det är val på gång till Europaparlamentet. Men många är ännu osäkra på om de ska rösta – och i så fall på vem. Utmaningen är att motivera så många som möjligt att verkligen rösta – vilket i de flesta fall inte är så svårt. Men många måste hjälpa till.

Efter aktionen på Gågatan var det möte på Olanders café. Vi hade en bra diskussion, mest om Norrlandsfrågor och de gröna näringarna. Även i Skellefteå känner jag starkt stöd och hoppas på många kryss även från denna del av Västerbotten.

Carl-Åke Edström, som jag känner från centersammanhang sedan förr, är numera reporter på Radio Skellefteå och gjorde en ordentlig intervju innan jag lämnade norra Västerbotten för att via Umeå återvända till Republiken och Rödön.

Bilden: Den centergröne caféägaren till Olanders, Helena Lindahl, Kjell Bergmark, Daniel Öhgren och kandidat Larsson.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *