Lyckat i Lycksele

Efter flera timmars bilfärd genom Lappmarken nådde jag Lycksele, där jag blev väl mottagen av de lokala centerparti sterna. Det är uppenbart att många här efterfrågar en kandidat som verkligen är beredd att slåss för norra Sveriges intressen.

Vi började dagen utanför stadens nybyggda Ica, där Västerbottens riksdagsledamot Åke Sandström och jag – under ledning av Lyckselecenterns ordförande Hasse Mårtensson – argumenterade för ett europeiskt samarbete som ser till de stora, gränsöverskridande frågorna men inte lägger sig i och detaljstyr områden som länder och regioner sköter mycket bättre själva. Gun Rehnman ledde allsång och hedrade min närvaro med att framföra Jämtlandssången på jamska.

Dagen fortsatte med ett nytt möte på stadens torg. Det viktigaste just nu är att träffa väljare och motivera så många som möjligt att rösta. När man väl kommer i samspråk blir det lättare. Nästan alla inser egentligen att det är att lämna walk over till andra att bestämma om man inte använder sig av sin rösträtt. Här i det glesbefolkade inlandet är EU-kritiken ofta hård, på goda grunder, men då är det också viktigt att rösta på en kandidat som är beredd att förföra de kritiska synpunkterna. Jag hoppas att jag idag visade Lyckseleborna att jag är beredd att ställa upp för norra Sveriges inland i Europaparlamentet om jag får väljarnas förtroende.

Bilden: Åke Sandström, Hasse Mårtensson, Gun Rehnman och jag arbetar hårt för många centerröster och många personkryss i valet den 7 juni. Här utanför Ica i Lycksele.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *