På Solens ö, Sollerön

Det regnade ymnigt när jag körde genom Härjedalen. Temperaturen var nere på 2 grader – men jag var på väg mot Solens ö, Sollerön. Torsdagen ägnades nämligen åt norra Dalarna.

Första stopp var emellertid Siljansnäs i Leksands kommun. På Sockenkontoret mötte jag Dalarnas riksdagsman Kenneth Johansson, EU-kandidaten Jenny Gotthardsson och företrädare för den lokala utvecklingsgruppen. Här smids stora och intressanta framtidsplaner.

På Sollerön arrangerade Moracentern möte, bland annat med inriktning på det kommande valet till Europaparlamentet. Före mötet åt vi en god måltid på restaurang Jugen Jon tillsammans med Moras kommunalråd Peter Helander, Christina Brömsoch Jaako Mattila från centerkretsen.

Tillsammans med Jenny underströk jag att det europeiska samarbetet bör fokuseras på de stora gränsöverskridande frågorna – miljö och klimat, handel och brottsbekämpning. Däremot bör Bryssel sluta att klåfingrigt detaljstyra i frågor som mycket bättre sköts av länderna själva.

En stor del av diskussionen handlade om jordbrukspolitiken. Jag underströk att Folkpartiet, Vänsterpartiet och Junilistan är fel ute när de ensidigt vill avveckla EU:s jordbrukspolitik. Risken är uppenbar att ett sådant agerande skulle öppna för det amerikanska industri- och kemijordbruket att konkurrera ut det mer miljövänliga jordbruket i Europa, inte minst i Sverige. Marit Paulsen är fullständigt ute och cyklar när hon vill avveckla jordbrukspolitiken till 2015.

Jordbrukspolitiken för reformeras och inriktas på miljövänlig produktion, öppna landskap och livsmedelssäkerhet. Produktionen bör bli mer marknadsanpassad, men det är viktigt att detta sker efter överenskommelse inom Världshandelsorganisationen WTO. Jag är glad att kunna konstatera att det fanns ett starkt stöd för denna inriktning vid det välbesökta mötet på Sollerön.

I samband med mötet utdelade Centerpartiet i Mora till fem gymnasietjejer som författat en fantastiskt fin bok, Mat runt knuten, en kokbok med lokala recept (Nära UF). Boken har sålts i närmare 3 000 exemplar, vilket är utomordentligt bra.

Bilden visar några centerföreträdare tillsammans med de duktiga miljöpristagarna vid mötet på Sollerön: Från vänster: Christina Bröms, Jenny Gotthardsson, Cholticka Pruckwatcharacun, Erica Näs, Anna Wahlmark, Ida Håmås, Camilla Lassis, Kenneth Johansson och kandidat Larsson. (Foto: Peter Helander)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *