Tomas Kåberger på besök i Jämtland

Kåberger&coTomas Kåberger tillhör utan tvekan världens främsta experter på förnybar energi. Fram till i höstas var han generaldirektör för Energimyndigheten. Nu är han ordförande för den japanska stiftelsen Japan renewable energy foundation, som arbetar med att ersätta kärnkraft och fossilenergi med förnybar energi. Dessutom är han gästprofessor i Kina och snart också professor i energiteknik vid Chalmers i Göteborg.

I fredags besökte Tomas Kåberger Jämtland. När man lyssnar på honom inser man snart vilka möjligheter det finns att producera förnybar energi, inte minst i våra bygder. Tomas konstaterar att det idag är billigare att bygga vindkraft än kärnkraft och kolkraft. Vindkraft är den energikälla som växer mest globalt för närvarande. I Kina tas exempelvis för närvarande 1,5 nya vindkraftverk i drift varje timme.

Övergången till förnybar energikällor, den gröna energiomställningen, är i gång men bör påskyndas för att möta klimathotet. Kärnkraftskatastrofen i Fukushima ökar insikten om att inte bara fossilbränslena utan även kärnkraften bör fasas ut. I Japan är nu 43 av 54 reaktorer avstängda och en stark opinion vill helt avveckla denna farliga energikälla. I Kina, som annars har haft planer på omfattande kärnkraftsutbyggnad, har ett moratorium för införts.

Sverige och Jämtland har goda förutsättningar att kraftigt öka sin produktion av grön förnybar energi från bioenergi och vindkraft, men även solenergi kan bli intressant. Vid sitt besök manade Tomas Kåberger oss att påskynda utbyggnaden och samtidigt se till att investeringarna ger utveckling och sysselsättning runt om i bygderna. Bäst sker detta genom lokalt ägande.

Bilden: Tomas Kåberger diskuterade de stora möjligheter som grön energiproduktion ger för Jämtland med från vänster Pelle Åsling, Tomas Kåberger själv, Hans Åsling och Niclas Höglund.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *