Nej till Europas Förenta Stater

En del av förslaget till idéprogram som också måste skrivas om, men som inte uppmärksammats särskilt mycket, är skrivningarna om EU. Här har programgruppen närmast slagit knut på sig själva.

Först uttalar man mot ökad makt till centralmakten och byråkratin i Bryssel, vilket är positivt, varefter man föreslår att rådet och dagens Europaparlament ersätts av ett tvåkammarparlament och att kommissionsordföranden/presidenten väljs i allmänna val. Man verkar inte inse att dessa förslag innebär ett centraliserat statsbygge, ett Europas Förenta Stater. Just gruppens förslag är ju statsbyggarnas våta dröm.

Det finns inget stöd vare sig inom centerrörelsen eller bland allmänheten för att göra Sverige till en delstat i Europas Förenta Stater. Vi behöver ett nära samarbete i Europa, men det ska vara ett i huvudsak mellanstatligt samarbete mellan demokratier, ett Nationernas Europa. Dessutom borde det nordiska samarbetet – som har en stor framtidspotential – ha en självklar plats i ett centerprogram.

Jag är överens med Centerpartiets utrikespolitiska taleskvinna Kerstin Lundgren som på sin blogg bland annat skriver:

Att gå den väg programförslaget antyder skulle spränga EU och kanske även Centerpartiet är min bedömning.

Det mycket som måste skrivas om i det förslag till idéprogram som har presenterats för att det ska bli ett tydligt centergrönt framtidsprogram. I det arbetet får delen om Europa inte glömmas bort. Gör om – gör rätt!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *