Manifestation mot uranbrytning

EU:s energi- och miljöministrar har haft informellt toppmöte i Åre. Uppenbarligen är såväl Maud Olofsson som Andreas Carlgren nöjda med resultatet. Det viktigaste resultatet är att Andreas nu har fått uppbackning för en offensiv höst inför FN:s globala klimatmöte i Köpenhamn i december.

Dessutom var det säkert nyttigt för ministrarna att andas ren Jämtlandsluft. Förhoppningsvis inser de att norra Sveriges inland är en viktig region som måste få rättvisa utvecklingsförutsättningar.

Vi som aktivt arbetar mot den pågående uranjakten i våra bygder passade på att visa vårt motstånd. I samband med EU-mötet arrangerades en manifestation mot uranbrytning på torget i Åre. Även om ministrarna just då dinerade vid Tännforsen hoppas jag att budskapet gick fram – både till Andreas Carlgren och övriga ministrar. Uranbrytning är en miljöskadlig verksamhet och kärnkraften en riskabel och dyr energikälla. Därför gäller det att snarast fasa ut kärnkraften lika väl som den fossila energin och satsa på förnybar energi och hushållning.

Bilden: Från manifesationen i Åre. Foto: Diana Fernlund.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *