Förnybar energi är framtiden

Trettio år efter folkomröstningen om kärnkraften 1980 är förutsättningarna bättre än någonsin tidigare för att förnybar energi – sol-, vind-, vatten-, våg- och bioenergi – ska kunna medverka till att bygga ett långsiktigt hållbart energisystem. Lägg till detta att grön miljöteknik kan effektivisera energianvändningen mer än tidigare.

Jag har arbetat för ett miljövänligt energisystem ända sedan jag 1973 var med om att starta Aktion Stoppa Kärnkraften (som senare utvecklades till Folkkampanjen mot kärnkraft). Under förra mandatperioden hade jag förtroendet att företräda Centerpartiet i riksdagen och arbetade då mycket med energifrågor. Min övertygelse är att vi nu har förutsättningar att successivt fasa ut såväl fossilkraft som kärnkraft ur energisystemet.

Affischen från folkomröstningen 1980 är högaktuell även trettio år senare. Låt oss satsa offensivt för förnybar energi och energieffektivisering för att kunna frigöra oss från kärnkraftsberoendet. Det är den hållbara vägen mot framtiden.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *