Storregioner får inte kommenderas fram

Storregioner?(Publicerat på ÖP:s webb 24 mars 2016)
Något beslut om att Sverige ska delas in i sex storregioner är inte fattat. Än mindre har en sådan indelning diskuterats och förankrats hos de som skulle beröras, nämligen medborgarna. Ändå börjar Norrlandstingens regionförbund (NRF) redan nu förbereda bildandet av ett Stornorrland redan från 2019.

Det finns inga allsidiga konsekvensanalyser av vad det skulle innebära att göra den norra halvan av Sverige till en enda region. Regeringen och dess utredning, Indelningskommittén, tar för givet att stora regioner skulle gynna vård, utveckling och demokrati, men det kan bli precis tvärtom. Att man dessutom vill driva igenom ett beslut om storregioner genom ett enkelt riksdagsbeslut mellan två val gör agerandet ännu allvarligare. Utan att medborgarna får säga sitt riskerar vi att få storregioner utan demokratisk legitimitet.

Jag är positiv till en regionreform som innebär decentralisering av makt från staten till regionerna och en regionalisering av skattebaser. Börja med att föra över fastighetsskatten på vattenkraftsanläggningar från staten till berörda kommuner och regioner. Det skulle stärka regionerna och långsiktigt ge en mer hållbar ekonomi.

Visst kan regioner slås samman om det finns goda skäl för detta. Men det ska i så fall växa fram underifrån och inte kommenderas från ovan. Såväl den tidigare Ansvarskommittén som den nuvarande Indelningskommittén sitter fast i ett ensidigt storlekstänkande. Den som ser sig omkring i Norden och Europa kan konstatera att det finns såväl små som stora regioner (yt- och befolkningsmässigt) som är framgångsrika.

Ett Stornorrland skulle täcka en yta som är tio gånger större än Västra Götaland. Enbart region Jämtland Härjedalens täcker en dubbelt så stor yta. I ett Stornorrland skulle Jämtland Härjedalen ha ungefär 14 procent av regionens befolkning. Det är inte svårt att inse att inflytandet för jämtar och härjedalingar i en storregion skulle bli begränsat. Avstånden blir stora inte bara geografiskt utan också demokratiskt.

Region Jämtland Härjedalen ska naturligtvis utveckla ett nära samarbete med regioner och län runt om oss. Jämtland har alltid präglats av öppenhet mot omvärlden. Jag är övertygad om att vår region är en intressant samarbetspart för grannregionerna i norr, öster, söder – och inte minst västerut. På samma sätt som Skåne håller på att utveckla Öresundsregionen tillsammans med Själland kan Jämtland Härjedalen stärka och utveckla samarbetet med Tröndelag. Är det någon som tror att insikten om dessa möjligheter finns i Umeå eller Luleå?

Min förhoppning är fortfarande att vi i Jämtland Härjedalen kan samlas över partigränserna om att slå vakt om vår region – men samtidigt kräva en verklig reform som stärker regionerna såväl när det gäller makt som resurser. Att utan konsekvensanalyser och förankring låta sig inordnas i en storregion som omfattar halva landet vore fatalt och innebära ett demokratiskt haveri.

Håkan Larsson (c), Rödön

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *