Landets bästa före politiskt spel

Dan Olofsson besvarade mitt tidigare inlägg i ÖP – och jag skrev förstås en replik.
Östersunds-Posten 22 juni

Tyvärr hemfaller Dan Olofsson (ÖP 14/6) till just det politiska spel jag kritiserade i mitt inlägg (ÖP 8/6). När Centerpartiet har åstadkommit konkreta resultat i förhandlingar med regeringen, exempelvis när det gäller pensionerna och strandskyddet, avfärdas detta med att C har ”blivit ett stödparti till S”.

När det gäller pensionerna går partierna till höger så långt att de försöker hindra att den kompromiss Centerpartiet förhandlat fram ens ska få läggas fram för riksdagen. Som den liberale ledarskribenten Lars Ströman i Nerikes Allehanda konstaterar:

Alla partier tycks vara överens om att höja pensionerna. Då borde reaktionen vara: okej, låt oss komma överens. Men i stället blir det en politisk cirkus. 

När det gäller strandskyddet lyckades Centerpartiet uppnå viktiga framsteg i förhandlingar med regeringen. Överenskommelsen innebar att det skulle bli lättare att bygga strandnära på landsbygden och i små tätorter. Det lokala inflytandet skulle öka och i praktiken skulle det bli möjligt att bygga nära vatten där det idag råder strandskydd med 100 meter. Dessutom var man överens om att se över hur de areella näringarna ska få bättre villkor när det gäller strandskyddets utformning.

Detta var viktiga steg på vägen mot ett mer rättvist strandskydd, men högerpartierna lyckades i allians med Vänsterpartiet stoppa denna reform utan att presentera något eget alternativ. Det innebär att en reformering av strandskyddet skjuts på en obestämd framtid, vilket drabbar våra bygder.

Dan Olofsson betecknar förslaget om en reformering av strandskyddet som ”mycket innehållslöst”, varefter han kritiserar den nuvarande lagstiftningen och länsstyrelsens tolkning. Även detta lyckas han skylla på Centerpartiet, eftersom de senaste landshövdingarna har centerbakgrund. Men snälla nån; Centerpartiet har länge drivit på för att just förändra den stelbenta strandskyddslagstiftningen – och tjänstemännen kan förstås inte blunda för gällande lagstiftning.

Det är bra att Dan Olofsson håller med om att Sverige skulle må väl av en majoritetsregering. En stabil regering åstadkoms emellertid inte genom politiskt spel mellan två lag som talar illa om varandra i stället för att försöka finna för landet goda lösningar. Tyvärr är det så svensk politik framstår idag – och det drabbar folkstyret, demokratin.

Centerpartiet (tidigare Bondeförbundet) har genom sin historia många gånger påverkat det svenska samhället positivt utifrån sin mittenposition. Det gäller exempelvis bland många exempel såväl krisuppgörelsen (”kohandeln”) med Socialdemokraterna 1933, som räddade demokratin och lade grunden till folkhemmet som när Centerpartiet samlade de icke-socialistiska partierna för att bryta centraliseringspolitiken under 1970-talet.

Jag är aktiv i centerrörelsen sedan Thorbjörn Fälldins tid och mitt parti arbetar hela tiden utifrån positionen som grönt, decentralistiskt mittenparti för att åstadkomma resultat i sak. Så även idag. Fördenskull blir vi varken ”stödparti” åt vänster eller höger. Och vi fortsätter att vara ”vårt mest företagsvänliga parti” som Dan Olofsson skriver.

Håkan Larsson, centerpartist på Rödön

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *