Absolut nej till uranbrytning i Storsjöbygden!

Jämtlands tidning
För nio år sedan, 2013, enades partierna runt Storsjön över partigränserna om att säga nej till brytning av uran i Oviken. Åre, Östersund, Berg och Krokom tog fram en särskild hemsida med information om vilka konsekvenser en brytning i jordbrukslandskapet vid Storsjöns strand skulle få. Kommunerna lovade också att lägga in veto om ett gruvbolag skulle få igångsättningstillstånd. Även regionen har i politisk enighet sagt nej till gruvplanerna.

Fem år senare, 2018, beslutade Riksdagen att förbjuda

uranbrytning, en stor framgång för oss som lever i Storsjöbygden. Därför blir vi förfärade när partierna till höger i sin vurm för mer kärnkraft nu även öppnar för brytning av uran. De mest intressanta områdena för uranbrytning är alunskifferområden i Österlen, Skåne, Västgötabergen – och Oviken.

Vi vet sedan tidigare att utländska bolag, främst kanadensiska och australiska, är beredda att öppna dagbrott i vår bygd, i Oviken. De lokala och regionala företrädarna för Moderaterna, Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna och Liberalerna måste nu – före valet – ge besked om de följer sina partiledningars åsikt och öppnar för brytning av uran.

Gruvor i alunskiffer innebär särskilda risker. Inte nog med att verksamheten skulle innebära stora dagbrott. Bygden mellan Ovikens kyrkor och kommungränsen mellan Berg och Åre skulle också fyllas med enorma avfallsberg, processanläggning och dammar med lakrester om tidigare planer skulle bliverklighet. Jordbruket skulle slås ut.

Storsjön är vår dricksvattentäkt. Brytning i Oviken skulle bli ett direkt hot mot vattnet. Inte bara radioaktivitet från uranet utan även olika mineraler, sulfat, nickel och kadmium, riskerar att förorena. Skulle dammar med giftigt avfallsvatten brista vore miljökatastrofen ett faktum. Haveriet vid den finländska Talvivaaragruvan häromåret visar vad det handlar om.

I ett långsiktigt hållbart samhälle gäller det att inte förgifta dricksvatten och föröda jordbruksmark. Vi står fast och motsätter oss såväl uranutvinning som annan gruvbrytning i Storsjöbygdens alunskiffer. Förbudet mot uranbrytning ska inte upphävas.

Centerpartiet arbetar vidare den gröna omställningen, för ett förnybart energisystem med sol, vind, vatten och bioenergi. För att stärka elförsörjningen i södra delen av landet är havsbaserad vindkraft ett bättre alternativ än att satsa hundratals miljarder kronor på ny kärnkraft. Att, som partierna på ”högersidan”, förneka riskerna med kärnkraft – från uranbrytning till slutförvaring – är oansvarigt för framtiden, ett svek mot framtida generationer.

Du som vill se ett levande Jämtland som brukar resurserna på ett hållbart sätt utan att förgifta vår miljö kan på goda grunder välja Centerpartiets kandidater såväl till kommun-, region- som riksplanet. Vi kommer aldrig att medverka till uranbrytning i Storsjöbygden.

Karin Jonsson, kommunstyrelsens ordförande, Krokom (c)
Håkan Larsson, regionfullmäktigeledamot, Krokom (c)

 

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *