Omvälvning pågår i Polen

Den här veckan har det nyvalda polska parlamentet, sejmen, mötts efter valet den 15 oktober. Ett val som innebär att väljarna i Polen har satt stopp för de senaste åtta åren av högerauktoritär utveckling som i längden underminerar demokratin. Populismen har slagits tillbaka.

De tre demokratiska valallianserna – Medborgarkoalitionen, Tredje vägen och Nya vänstern – har fått väljarnas förtroende att ta över regeringsansvaret efter ”Lag och rättvisa”, PiS. Klart är att samarbetet mellan de två centerpartierna PSL och Polska2050 har spelat en viktig roll. Många tidigare osäkra väljare valde att lägga sina röster på detta mittenalternativ.
Bilden: Ledarna för de partier som kommer att ta över regeringsmakten i Polen så snart som möjligt. Främst centerledaren Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, följt av Medborgarplattformens Donald Tusk (blivande premiärminister) och Szymon Holownia, Polska2050, nyvald talman i sejmen. (Bild ur Notes from Poland).

Sätter sitt partis intressen för landets
President Andrzej Duda, med bakgrund i PiS, valde föga oväntat att förhala väljarnas beslut att byta regering genom att utse den avgående premiärministern Mateusz Morawiecki till regeringsbildare med hänvisning till att PiS blev det enskilt största partiet. Men även presidenten är självfallet medveten om att Morawiecki enbart kommer att få stöd av 194 av sejmens 460 ledamöter, medan 248 vill se Donald Tusk som Polens premiärminister. Tusk är ordförande för Medborgarplattformen, KO. Hursomhelst lyckas Duda med sitt agerande försena regeringsskiftet med flera veckor, kanske en månad. Något som inte ligger i landets intresse. Presidenten sätter sitt partis intressen före landet.

Intressant är hursomhelst att presidenten utsåg Marek Sawicki till ”seniormarskalk” (”ålderspresident”), vilket innebar att han fick leda sejmens möte fram tills övriga talmän utsetts. Sawicki har suttit i sejmen för PSL i mer än 20 år och var jordbruksminister i Tusks tidigare regeringar. Jag har träffat honom flera gånger vid mina besök i Warszawa.

Till talman utsågs Szymon Holownia, ordföranden för Polska2050 och tillsammans med PSL-ordföranden Wladyslaw Kosniak-Kamysz ledare för Tredje vägen. Holownia, med bakgrund som TV-journalist och kandidat i presidentvalet 2020, har under veckan visat att han skickligt kan leda det polariserade parlamentet. En av de vice talmännen är också Piotr Zgorzelski från PSL, tidigare bland annat partisekreterare.

Nyckelroll för centerpartiet PSL
Klart är att PSL och Polska2050 kommer att få en nyckelroll i den regering som Donald Tusk förhoppningsvis kan bilda inom kort. Det spekuleras om att centerledaren Kosiniak-Kamysz kan bli vice premiärminister och antingen finansminister eller utrikesminister. Även posten som försvarsminister har nämnts, en mycket viktig roll i dagens läge. Att han kommer att ha en central roll i Polens kommande regering står i varje fall klart.

Trots PiS försök att slå split mellan de segrande valallianserna står det klart att de kommer att bilda en gemensam regering så snart som möjligt. Efter valet har de såväl bekräftat detta som antagit ett 24 punktsprogram med politik som de vill börja med att omsätta i praktiken.

Viktigast är att så snart som bara är möjligt återupprätta rättsstaten, avveckla regeringsstyrningen av public service och andra medier, liksom att upphäva det nära totala abortförbudet. Förhoppningen är att EU ska upphäva frysningen av de fondmedel Polen är berättigat till om rättsstaten återupprättas.

Det finns självfallet många andra utmaningar den tillträdande regeringen måste ta itu med. Ekonomin, den gröna omställningen, att utveckla hela landet är bara några exempel. Ett problem kan bli att presidenten kan lägga veton mot lagförslag som regeringen lägger fram. Andrzej Duda har ytterligare ett par år på sin mandatperiod…

Polens viktigt i dagens Europa
Klart är hursomhelst att en omvälvning i demokratisk riktning har inletts i Polen. Med den polarisering som råder i det polska samhället kan ingen räkna med att det kommer att gå lätt. PiS har fortfarande många anhängare och kommer säkert att göra vad man kan för att skapa problem för den kommande regeringen, men vi har all anledning att glädjas över att väljarna har satt stopp för den pågående avdemokratisering som pågått sedan 2015.

Polen har en central roll i dagens oroliga Europa när ett förfärligt krig pågår i grannlandet Ukraina. Även vid gränsen till Rysslands område Kaliningrad och dess satellitstat Belarus råder ett spänt läge. Polen har utan tvekan en oerhört viktig roll framöver. Sverige och övriga Norden har all anledning att stärka kontakterna och samarbetet med grannlandet söder om Östersjön.

————–
Personligen har jag sedan 1980-talet följt polsk politik i allmänhet och de gröna landsbygdsrörelserna i synnerhet. Under 1990-talet hade Centerpartiet ett nära samarbete med polska PSL, som återupprättades som självständigt parti efter järnridåns fall 1989/1990. Målsättningen var också att återstarta Den Gröna Internationalen, samarbetsorganisationen mellan gröna centerpartier med agrardemokratisk grund.

När denna målsättning inte genomfördes somnade samarbetet mellan centerpartierna in. Jag har däremot hållit kontakterna och har träffat ledande företrädare för PSL många gånger, senast i samband med det polska valet den 15 oktober. Bland andra har jag träffat de PSL-företrädare som nämns i texten för givande samtal; Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, Marek Sawicki och Piotr Zgorzelski. Från PSL:s sida finns ett uttalat intresse för att återuppta samarbetet med Centerpartiet.

Idag är det mycket viktigt med nära kontakter med grannlandet söder om Östersjön. För Centerpartiet bör det vara självklart att återknyta kontakterna med det genuina gröna och decentralistiska PSL. Det äldsta centerpartiet, grundat 1895, det parti varifrån vi har hämtat symboler som fyrklövern och de gröna fanorna. Dessutom ett parti som även idag har en nyckelroll i polsk politik.

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *