SCB-undersökningen: Nu krävs tydlighet av Centerpartiet

Den stora partisympatiundersökningen från SCB för november har presenterats idag. Några stora sensationer innehåller den inte. SCB bekräftar i stort läget i andra opinionsundersökningar.

Undersökningen visar Centerpartiets prekära läge i opinionen. Det är ju närmast absurt att det enda parti som verkligen står för att hela landet ska ges förutsättningar för utveckling ligger strax över riksdagsspärren. Bilden av partiet har under senare år blivit alltför otydlig. Partiets kärngrupper runt om i landet – och de är långt större än vad SCB-undersökningen ger uttryck för – känner inte igen sig när ledande företrädare använder en liberal retorik som många hänför till andra partier. De politiska motståndarna gör naturligtvis sitt för att måla upp en bild av att Centerpartiet har ”svikit landsbygden för Stureplan”. Vi som arbetar inom partiet vet att detta är en falsk bild, men vad ska väljare som främst är hänvisade till mediebilden tro?

SCB bekräftar min bild av att Centerpartiet främst har förlorat väljare till Moderaterna, Socialdemokraterna och Miljöpartiet (se figuren). En del väljare har bilden av att det numera inte är någon större skillnad mellan Moderaterna och Centerpartiet och då kan man lika gärna rösta på det stora allianspartiet. Andra tror på den socialdemokratiska bilden att Centerpartiet skulle ha övergivit landsbygden och vänder sig till det stora oppositionspartiet. En tredje grupp av engagerade miljövänner är besvikna, främst på energiuppgörelsens öppning för ny kärnkraft, och går till Miljöpartiet.

Ska Centerpartiet kunna vända opinionsutvecklingen och växa över 2010 års valresultat, vilket jag tror är fullt möjligt, krävs tydlighet i partiets kärnfrågor – även när detta innebär konflikt med övriga regeringspartier. Jag vill här peka på några centrala punkter:

1. Använd Centerpartiets egna värdeord när politiken presenteras. Visa att partiet står för decentralisering, miljöansvar och utveckling av hela landet. Försök inte övertrumfa Folkpartiet i liberal retorik utan använd Centerpartiets eget ord om centerideologin, ekohumanism. Läs gärna det inlägg jag har skrivit till idéprogramgruppen.

2. Tydliggör att Centerpartiet slåss för att ge alla delar av landet likvärdiga utvecklingsförutsättningar, att partiet eftersträvar en balanserad utveckling av hela landet. Koncentrationen till storstadsområden måste brytas och ersättas med en politik för stad och land, hand i hand. Det innebär en kraftfull satsning på infrastruktur – vägar, järnvägar, teleförbindelser, bredband etc – i alla delar av landet. De kommuner och regioner som bidrar till försörjningen med råvaror och naturresurser ska få behålla en rättmätig del av värdeskapningen för lokal och regional utveckling. Börja med att överföra fastighetssbeskattningen på vattenkraftsanläggningar till berörda kommuner/regioner.

3. Tydliggör att Centerpartiet arbetar för ett långsiktigt hållbart energisystem, där kärnkraft och fossilkraft fasas ut till förmån för förnybara energikällor och effektivisering. Ingen uranbrytning ska tillåtas i Sverige. Understryk vikten av att Sverige har ett livskraftigt jordbruk och ett hållbart skogsbruk i hela landet. Visa vad parollen Bruka utan att förbruka innebär i praktisk politik.

Detta är några centrala punkter i ett arbete för att vinna trovärdighet och därmed ökat stöd från den svenska väljarkåren. Centerpartiet har en unik roll som grönt, decentralistiskt parti   i politikens centrum, ett alternativ till centralister såväl till höger som till vänster. Vi arbetar redan i denna anda i kommuner runt om i landet. Kan partiet visa detta tydligt även på riksplanet kommer också stödet att växa.

 

5 svar på ”SCB-undersökningen: Nu krävs tydlighet av Centerpartiet

  1. väl tänkt och skrivet , så anser jag, en gammal centerpartist som var aktiv under tiden med Fälldin, som var aktiv under de tre mest framgångsrika valperioderna ; numera känner jag inte igen mitt parti men är beredd jobba i enlighet med den verksamhetsingiktningen !

  2. Bra skrivet , jag instämmer. Jag tror som du att vi kan återta förlorasd mark. Men det brådskar och är uppförsbacke. Nu gäller det att alla inser allvaret.

  3. Stureplanscenterns ordförande var intervjuad i Aktuellt och meddelade att hon inte tänkte tala sakfrågor samt att centerpartister utanför Stureplan som inte gillar Stureplanscentern rekommenderas söka sig till andra partier.
    Vad säger du om det?

  4. Hej Bengt! Jag är trött på att Stureplanscentern ska ge bilden av centerrörelsen. Avdelningens extremliberala hållning när det gäller exempelvis platt skatt, oreglerad invandring, avskaffande av helgdagar, legalisering av prostitution och knark har föga eller inget stöd bland partiets väljarbas och skapar förvirring. Detta skymmer det faktum att Centerpartiet fortfarande är det parti som står för decentralisering, miljöansvar och en politik som ger hela landet förutsättningar att utvecklas och växa.

  5. Jag håller med dig. Jag skrev på facebook.
    ”Stureplanscentern borde söka sig ett annat parti. Stureplanscentern blir Centerpartiets död.”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *