Fler namn till partistyrelsen

Tage Påhlsson och Jan Gullmark i Ånge hör till de centerpartister som är tydliga i sin kritik, även offentligt, mot utvecklingen inom Centerpartiet under senare år. De vill se en mer kraftfull regional- och landsbygdspolitik. Rättvisefrågor och skatt efter bärkraft är andra frågor som de erfarna Ångepolitikerna understryker. De uttrycker synpunkter som jag tror delas med ganska många centerväljare – och därför ska de tas på allvar.

I veckan har Påhlsson och Gullmark intervjuats såväl i Sundsvalls Tidning som i Dagbladet – och nu presenterar de en rad namnförslag till den partistyrelse som ska väljas vid stämman i Åre i september. De lyfter fram Lena Ek som sitt favoritförslag till partiledarposten. Dessutom nämner de Sven Bergström, Reinhold Hellgren, Pelle Åsling och undertecknad, Håkan Larsson, som förslag till partistyrelsen.

Det känns hedrande att bli omnämnd i de här sammanhangen. Viktigare är emellertid att Centerpartiet får en styrelse som är representativ för hela rörelsen, såväl för kärngrupperna runt om i landet som för de nya grupper partiet har attraherat under senare år. Ska partiet framgångsrikt kunna gå till offensiv måste man hämta näring från de gröna och decentralistiska rötterna och samtidigt möta framtiden med en konstruktiv politik. Centerpartiet behöver en nystart för att kunna växa sig starkt. Grön Politik för Det Goda Livet!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *