EU-motståndet växer i Norge

En del förståsigpåare har förutspått att det endast är en tidsfråga innan Norge ansöker om medlemskap i EU. Men det är nog i så fall på mycket lång sikt, om det någonsin blir av. Och varför skulle norrmännen ha för skäl inordna sig i Europeiska unionen?

Enligt den senaste opinionsundersökningen från Sentio publicerad i Nationen,skulle 66,1 procent av de norska väljarna rösta nej till EU-medlemskap om det var folkomröstning idag, medan 25,3 procent skulle välja ja-sedeln. Det är det högsta stödet för ett nej som har uppmätts hittills.

Jag ser ett nära samarbete mellan Sverige och Norge, mellan Jämtlands län och Tröndelag, som väldigt viktigt framöver. Interregsamarbetet, där Norge deltar, är mycket viktigt. Men det gäller också att utveckla samarbetet på andra sätt. För Jämtlands län finns det en stor potential i ett närmare samarbete med Tröndelag inom ramen för Nordens Gröna Bälte, men det är bättre att samarbetet sker direkt utan att behöva gå via Bryssel.

Jag har full förståelse för att norrmännen inte vill avhända sig mer makt till EU genom ett medlemskap, men det får inte hindra ett närmare samarbete i Mittskandinavien. Låt oss stärka vår gemensamma region genom nära samarbete!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *